Skrivet av Sven Delblanc

Romaner

Eremitkräftan, 1962.

Prästkappan. En heroisk berättelse, 1963.

Homunculus. En magisk berättelse, 1965.

Nattresa, 1967.

Åsnebrygga. Dagboksroman, 1969.

Åminne. En berättelse från Sörmland, 1970.

Zahak. Persiska brev, 1971.

Stenfågel. En berättelse från Sörmland, 1973.

Primavera. En konstnärlig berättelse, 1973.

Vinteride. En berättelse från Sörmland, 1974.

Kastrater. En romantisk berättelse, 1975.

Stadsporten. En berättelse från Sörmland, 1976.

Grottmannen, 1977.

Gunnar Emmanuel. En tidlös berättelse, 1978.

Kära farmor, 1979.

Speranza. En samtida berättelse, 1980.

Samuels bok, 1981.

Samuels döttrar, 1982.

Jerusalems natt, 1983.

Kanaans land, 1984.

Maria ensam, 1985.

Moria land, 1987.

Änkan, 1988.

Ifigenia. Berättelse i två upptåg, 1990.

 

Självbiografiska verk

Ung man på havet, 1979.

Sörmland i minnet. Med illustrationer av Reinhold Ljunggren, 1989.

Livets ax. Barndomsminnen, 1991.

Slutord, 1991.

Agnar, 1993.

Kära Alice! Sven Delblancs brev till sin syster i Canada kommenterade av henne själv.
Redaktör: Lars Helander. 1995.

 

Tryckt dramatik

Ariadne och påfågeln, 1964 (i: Svenska radiopjäser 1964).

Göm dig i livets träd, 1965 (i: Svenska radiopjäser 1965).

Vingar, 1967 (i: Svenska radiopjäser 1967).

Fångvaktare, 1969 (i: Refuserat. Fyra pjäser 1969, tills. med Lars Ardelius, P.C. Jersild och
Björn Runeborg).

Gettysburg, 1973 (i: Svenska radiopjäser 1973).

Stark, 1974 (i: Svenska radiopjäser 1974).

Morgonstjärnan, 1977.

Den arme Richard. En melodram i två akter, 1978.

Väntrummet. Ett hörspel om Gustaf III, 1979 (i: Svenska radiopjäser 1979).

Senecas död, 1982.

Damiens. Ett sorgespel, 1988.

 

Otryckt dramatik

Robotbas, 1966.

Lekar i kvinnohagen. Spelad av TV-teatern 1968.

Telefonservice. Spelad i radio 1970.

Disputationen. Spelad av TV-teatern 1972.

Maskeraden. Spelad av TV-teatern 1992.

Hemresa. Spelad av TV-teatern 1993.

Också romanerna Prästkappan, Kastrater, Kära farmor och Speranza dramatiserades av Sven Delblanc för scen, radio eller TV. Hedebysviten (Åminne, Stenfågel, Vinteride och Stadsporten) dramatiserades för TV av Delblanc. Hedebyborna sändes i TV i två omgångar under åren 1978 och 1982. Serien blev mycket uppskattad och sändes i repris efter författarens död.
 

 

Litteraturhistoriska verk och essäböcker

Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur. Akademisk 
     avhandling, 1965.

Trampa vatten. Prosaprodukter, 1972.

Gröna vintern, 1978.

Stormhatten. Tre Strindbergsstudier, 1979.

Treklöver. Hjalmar Bergman, Birger Sjöberg och Vilhelm Moberg, 1980.

Fågelfrö. Närande och giftigt från tre decennier, 1986.

Oanat-osett: en överblick av Reinhold Ljunggrens bildvärld, 1991.

Ragnar Johansson, en konturteckning, 1991.

Homerisk hemkomst. Två essäer om Iliaden och Odysséen, 1992.

Tillsammans med Lars Lönnroth var Sven Delblanc huvudredaktör för det stora litteraturhistorieverket Den svenska litteraturen (1987-90). Han medverkade där med artiklar om bland annat Stiernhielm, Stagnelius, Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Hjalmar Bergman, Pär Lagerkvist och Frans G Bengtsson.
     Sven Delblanc skrev också från slutet av 1950-talet fram till sin död 1992 ett stort antal recensioner, uppsatser och essäer om olika författare och litteratur. Här nedan återges några av dessa.

 

Uppsatser och essäer – ett urval

”Sommarvärldens förvandling”. Om Harry Martinson, Dagens Nyheter 27/7 1959.

”Drömmarna och den kalla tanken”. Om Aniara, Dagens Nyheter 30/7 1959.

”Herculus magnanimus. Ett bidrag till tolkningen av Stiernhielms Hercules”, Samlaren 1961.

”Ekarna och den styva leran. En studie över Ivar Lo-Johanssons ´berikade realism`”,
Tiden nr 8 1961.

”Drömmen om det rätta livet. Några linjer i Musils stora roman”, Tiden nr 5 1962.

”Sartre – idéernas väldiga dynamo”, Arbetarbladet 26/11 1964.

”Sade och frihetens tragedi”, BLM nr 6 1966.

”En samtidsengagerad dikt”, Dagens Nyheter 3/10 1966.

”Den skamliga konsten. Tal vid Konstakademiens högtidsdag”, Uddevalla 1973.

”Hjalmar Bergman”, i: Författarnas litteraturhistoria. Den andra boken, 1978.

”Frans G Bengtsson”, Författarnas litteraturhistoria. Den tredje boken, 1978.

”Dostojevskij”, Författarnas litteraturhistoria. De utländska författarna 2, 1980.

”Människans rättkänsla är evig”, Svenska Dagbladet, 30/3 1982.

”Paul Valéry”, Författarnas litteraturhistoria. De utländska författarna 3, 1982

”Selma Lagerlöf”, förord till Selma Lagerlöfs skrifter i 10 band, 1983.

”Humanisten Strindberg”, Expressen 12/5 1983.

”Mästerstycket människan”, Dagens Nyheter 19/3 1985.

”Humanismen – en ständig revolt”, Dagens Nyheter 25/3 1985.

”Heidenstam – reaktionär och rebell”, Svenska Dagbladet 7/7 1985.

”Från slottet till Norra Bantorget”, Svenska Dagbladet 26/7 1985.

”Författarnas intåg i intimsfären”, Svenska Dagbladet 28/7 1985.

”Det omöjliga valet mellan ordning och frihet”, Svenska Dagbladet 24/12 1988. 

”Dikten – en muntlig gudagåva”, Svenska Dagbladet 29/10 1989.

”Den berättande prosans pålrot”, Svenska Dagbladet 31/10 1989.