VÄLKOMMEN att bli medlem i Delblancsällskapet!

I våra medlemsbrev, som utkommer 3 gånger om året, får du information om de program, seminarier, utflykter och resor som sällskapet arrangerar. Vi berättar också om andra sidor av vår verksamhet, t ex om våra samarbetsprojekt med andra litterära sällskap och om de böcker vi planerar att ge ut. Några medlemsbrev skickas ut med vanlig post, andra med e-post. Om du ej har e-post får du samtliga brev med den vanliga postgången. Om du anger e-post kan vi snabbt nå dig med information.

Den som blir ny medlem 2016 får utan kostnad en av de böcker som Delblancsällskapet gett ut – se presentation under Aktuellt! Till medlemsförmånerna hör också rabatt på alla våra BÖCKER.

Medlemsavgiften för 2016 är 200 kr. Den kan kompletteras med ett familjemedlemskap, som innebär att andra familjemedlemmar på samma adress betalar en årsavgift på 50 kr. Föreningar, företag och organisationer kan bli medlem för 500 kr/år.

Anmälan om medlemskap kan göras genom att betala in årsavgiften på plusgiro 86 49 86-5.
Du kan också via e-post eller brev till vår kassör Ove Pettersson anmäla ditt intresse att bli medlem. Oves adress hittar du under STYRELSEN.

Förnamn:     Efternamn:
Familjemedlem:
Företag/Organisation:
Gatuadress/box:
Postnummer:     Ort:
Land:
E-post:
Telefon:
Meddelande: