Länkar

Delblancsällskapet tar aktiv del i det samarbete som sker inom De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS. Läs mer om detta och om verksamheten i hela den stora svenska folkrörelse som de litterära sällskapen utgör.

I Vagnhärad i Trosa kommun ligger gården Mölna, Sven Delblancs barndomshem. I hans författarskap står namnet Hedeby för den miljö han växte upp i. Det är ett arv som bl a förvaltas av Vagnhärads bibliotek genom de samlingar av böcker och bilder som finns i Delblancrummet. Trosa kommun/biblioteket

Via Länsbibliotek Sörmlands hemsida hittar du fram till litteratur om Sörmland och sörmländska författare och författarmiljöer. Där finns också många bra länkar till litteratur och kultur i hela landet.

Bokbörsen.se har över 2.197.000 titlar varav 2.182 av Sven Delblanc.

Antikvariat.net har 1.770.000 titlar varav 945 av Sven Delblanc.

I Trosa antikvariat kan du vara säker på att hitta böcker av Sven Delblanc som inte längre finns i bokhandeln.