UPPROP!

Vi efterlyser idéer till Delbladet 2014.
Hej Medlem, 
En arbetsgrupp inom styrelsen arbetar med att ta fram texter till Delbladet 2014. Vi söker bidrag från alla som kan ha något att berätta om Sven Delblancs liv och författarskap. Bidragen kan vara allt från anekdoter till essäer som analyserar en bok, ett tema, språket eller något annat litteraturvetenskapligt intressant. Ni medlemmar kan ge arbetsgruppen tips om vilka personer - andra författare, kritiker och forskare -som kan bidra och även bidra själva.
Eftersom du √§r medlem tror jag att du har en personlig relation till Svens f√∂rfattarskap. Skriv och ber√§tta om det f√∂r oss andra. 
Skicka era id√©er till Anders Brostr√∂m, styrelsens sekreterare, med adress andersbro@telia.com. 
Dead-line är 1 september 2014.
V√§nliga h√§lsningar 
Per-Ola Jansson 
Ordförande