Delblancsällskapets funktionärer verksamhetsåret 2016

Styrelse:

Per-Ola Jansson, ordförande
Hävla Braxnäs 1, 1610 14 Rejmyre
tel: 0725 22 72 32
e-post:

Lars Ahlbom, vice ordförande
Gullmarsvägen 65, 120 39 Årsta
Tel: 08-31 36 56
e-post:

Ove Pettersson, kassör
Västra Ågatan 75, 619 34 Trosa
tel 0156-164 66
e-post:

Leif Risberg, ordinarie ledamot
e-post:

Kewe Zahr, ordinarie ledamot
e-post:

Lasse Zilliacus, ordinarie ledamot
e-post:

Christian Wändahl, ordinarie ledamot
e-post:

Lill Dahlberg, suppleant
e-post:

Daniel Skogman, suppleant
e-post:

Anders Vrethem, suppleant
e-post:


Revisorer:

Birgitta Lerjeryd
Stefan Björnmalm
Cecilia Ericsson
Maj Ohlsson


Valberedning:

Eva-Stina Jordö, sammankallande
E-post:

Anders Frigell
E-post:

Axel Sjöstedt
E-post: