RESURSBANK/FÖRELÄSARE

Genom den seminarie- och programverksamhet Delblancsällskapet bedrivit och via våra medlemmar bygger vi upp en "resursbank" med föreläsare och forskare, som i mån av tid kan medverka i olika sammanhang.

Sällskapet förmedlar inte kontakten - den som vill nå någon av personerna på listan tar kontakt själv med hjälp av uppgifterna i listan.

Lars Ahlbom
Tel: 072 7313656
E-post
Teman:

Frihetens tragedi - Sven Delblancs stora tema Sven Delblanc – liv och verk

Sven Delblanc och den orientaliska mattan

Sven Delblanc som brevskrivare
Helene Blomqvist
Tel: 070 6309600
E-post
Teman:

Är Gud värmlänning? Om hemlängtan och Gudslängtan i Samuelsviten

Samuel och Job. Gudsbild och Gudskamp i Samuelsviten

"Det omöjliga valet." Tvång och frihet, lag och nåd i Änkan

”Medmänsklighetens enkla nattvard”. Om den mänskliga beröringen i Sven Delblancs författarskap
Bo Gräslund
Tel: 070 6663504
E-post
Tema:

Var Sven Delblanc Bo Balderson?
Per-Ola Jansson
Tel: 072 5227232
E-post
Teman:

Sven Delblanc och Sörmland

Sven Delblanc som skrönikör
Leif Risberg
Tel: 073 34077808
E-post
Teman:

Den politiske Sven Delblanc

Sven Delblanc – liv och verk

Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren
Bo Utas
Tel: 073 34077808
E-post
Tema:

Sven Delblanc och det persiska
Lasse Zilliacus
Tel: 070 7925367
E-post
Tema:

Sven Delblancs Kastrater – från roman till libretto