RESURSBANK/FÖRELÄSARE

Genom den seminarie- och programverksamhet Delblancsällskapet bedrivit och via våra medlemmar bygger vi upp en "resursbank" med föreläsare och forskare, som i mån av tid kan medverka i olika sammanhang.

Sällskapet förmedlar inte kontakten - den som vill nå någon av personerna på listan tar kontakt själv med hjälp av uppgifterna i listan.

Bo Utas
Karsjö 6610, 820 40 Järvsö
E-post
Tema: Sven Delblanc och det persiska
Maj-Britt Imnander
Trosaby, 610 74 Vagnhärad
E-post
Tema: Sven Delblancs sörmländska barndomslandskap - och hur han skildrar det i sina böcker.
Lars Ahlbom
Gullmarsvägen 65, 120 39 Årsta
E-post
Teman: Frihetens tragedi - Sven Delblancs stora tema
Sven Delblanc och den orientaliska mattan
Sven Delblanc, Hedeby och 30-talsrealismen
Bo Gräslund
N. Parkv. 4B, 756 45 Uppsala
E-post
Tema: Var Sven Delblanc Bo Balderson?
Håkan Hagwall
Jungfrudansen 58 IV, 171 51 Solna
E-post
Tema: Sven Delblanc - liv och författarskap. Föredrag med filminslag, lämpar sig t ex bra som biblioteksprogram.
Helene Blomqvist
Danska vägen 94, 416 59 Göteborg
E-post
Teman: Är Gud värmlänning? Om hemlängtan och Gudslängtan i Samuelsviten
Samuel och Job. Gudsbild och Gudskamp i Samuelsviten
"Det omöjliga valet." Tvång och frihet, lag och nåd i Änkan