DET MÖRKA LANDET

Det mörka landet är en viktig symbol eller myt i Sven Delblancs författarskap, nära knuten till hans pessimistiska livshållning. Myten förekommer för första gången i Prästkappan, genombrottsromanen från 1963. Delblanc anknöt därefter till den många gånger, både i och utanför sina skönlitterära texter. Delblancforskarna Beata Agrell, Lars Ahlbom och Helene Blomqvist ger här var sitt perspektiv på Delblancs pessimism och myten om det mörka landet. Först återger vi myten ur Prästkappan.