Sven Delblanc - En kronologi

Teckning av Stina Eidem, 1983.
1931
Sven Delblanc föds den 26/5 i Swan River i staten Manitoba i Kanada, dit föräldrarna hade utvandrat 1928. I Livets ax (1991) skildrar Sven Delblanc denna tid.
1934
Familjen återvänder till Sverige och slår sig ned i Vagnhärad i Södermanland. Vagnhärad är förebilden till Hedeby i Delblancs tetralogi från Sörmland, ofta kallad Hedebysviten, och som består av Åminne, Stenfågel, Vinteride och Stadsporten som gavs ut under 1970-talet.
1942
Sven Delblancs föräldrar tar ut skilsmässa. Fadern återvänder 1946 till Kanada.
1944
Sven Delblanc och hans mor flyttar till Södertälje.
1947
Sven Delblanc besöker under maj-september fadern i Kanada. Kanadaresan skildras i Agnar, andra delen i självbiografin, postumt utgiven 1992.
1952
Sven Delblanc flyttar efter studentexamen och militärtjänst till Uppsala. Studier i litteraturhistoria och historia.
1955
Sven Delblanc gifter sig med Christina Ekegård.
1958
Under åren 1958 - 1964 skriver Sven Delblanc litteraturkritik i Arbetarbladet.
1959
Sven Delblanc avlägger licentiatexamen i litteraturhistoria och börjar undervisa.
1960
Dottern Anna föds.
1962
Sven Delblanc debuterar med romanen Eremitkräftan.
1963
Sven Delblanc får sitt stora genombrott med romanen Prästkappan.
1964
Pjäsen Ariadne och påfågeln spelas i radio.
1965
Romanen Homunculus utkommer. Pjäsen Göm dig i livets träd! spelas i radio. Sven Delblanc disputerar med avhandlingen Ära och minne. Studier i ett motivkomplex i 1700-talet litteratur och blir docent.
1966
Pjäsen Robotbas har premiär i Göteborg.
1967
Sonen Fredrik föds. Romanen Nattresa utkommer. Pjäsen Vingar spelas i radio.
1968
Pjäsen Lekar i kvinnohagen spelas i TV. Under läsåret 1968-69 tjänstgör Sven Delblanc som gästprofessor vid universitetet Berkeley i USA.
1969
Dagboksromanen Åsnebrygga - som skildrar året i USA - utkommer och belönas med Aftonbladets litteraturpris. Pjäsen Fångvaktare har premiär på Göteborgs stadsteater och utkommer i bokform.
1970
Romanen Åminne kommer ut och innebär ett andra genombrott. Pjäsen Telefonservice spelas i radio. Sven Delblanc gör som SIDA-stipendiat en resa i Iran.
1971
Reseskildringen Zahak. Persiska brev kommer ut.
1972
Essäboken Trampa vatten kommer ut. Pjäserna Vingar och Disputationen sänds i TV.
1973
Romanerna Stenfågel och Primavera kommer ut. Pjäsen Gettysburg spelas i radio.
1974
Romanen Vinteride kommer ut. Pjäsen Stark spelas i radio och belönas med pris som årets bästa radiopjäs.
1975
Romanen Kastrater kommer ut.
1976
Romanen Stadsporten, den avslutande delen i Hedebysviten, kommer ut. Pjäsen Stadsresan sänds i TV.
1977
Romanen Grottmannen kommer ut. Pjäsen Morgonstjärnan kommer som bok. Pjäsen Kastrater har premiär på Dramaten.
1978
Romanen Gunnar Emmanuel och essäsamlingen Gröna vintern kommer ut. Pjäsen Den arme Richard har premiär på Dramaten och ges ut i bokform. TV-serien Hedebyborna, baserad på Sven Delblanc romaner från Sörmland, sänds.
1979
Romanen Kära farmor kommer ut. Pjäsen Väntrummet spelas i radio. Stormhatten. Tre Strindbergsstudier kommer ut.
1980
Romanen Speranza och Treklöver, essäer om Hjalmar Bergman, Birger Sjöberg och Vilhelm Moberg, kommer ut.
1981
Romanen Samuels bok kommer ut och belönas med Nordiska rådets litteraturpris.
1982
Romanen Samuels döttrar kommer ut. Pjäsen Senecas död har premiär på Dramaten och ges ut i bokform. Fortsättning på Hedebyborna i TV. En pjäsversion av Kära Farmor sänds i TV.
1983
Romanen Jerusalems natt kommer ut. Sven Delblanc besöker under våren sina barndomstrakter i Kanada.
1984
Romanen Kanaans land kommer ut.
1985
Romanen Maria ensam kommer ut. Sven Delblanc tilldelas Övralidspriset. Under åren 1985-89 är Sven Delblanc tillsammans med Lars Lönnroth huvudredaktör för litteraturhistorieverket Den svenska litteraturen.
1986
Sven Delblanc får Pilot priset. Prästkappan sänds som pjäs i TV.
1987
Romanen Moria land kommer ut.
1988
Romanen Änkan kommer ut.
1989
Pjäsen Damiens ges ut i bokform. I samarbete med konstnären Reinhold Ljunggren ger Sven Delblanc ut boken Sörmland i minnet. Delblanc tilldelas Kellgrenpriset av Svenska Akademien.
1990
Romanen Ifigenia kommer ut. Sven Delblanc får i december beskedet att han lider av obotlig cancer.
1991
Memoarboken Livets ax kommer ut och belönas med Augustpriset. Tankeboken Slutord kommer ut. Regeringen tilldelar Sven Delblanc professors namn.
1992
Essäboken Homerisk hemkomst utkommer. Pjäsen Maskeraden sänds i TV. Sven Delblanc får Gerard Bonniers pris av Svenska Akademien. Sven Delblanc dör den 15/12.
1993
Memoarboken Agnar utkommer postumt. Pjäsen Hemresa har premiär i TV.