Kritikern och essäisten Sven Delblanc

Sven Delblanc. Bilden sannolikt från 1960-talet. Fotograf okänd.

Vid sidan av sitt skönlitterära författarskap var Sven Delblanc också en betydande kritiker, essäist och litteraturforskare, engagerad, egensinnig, skarp och lärd. Han var dessutom en lysande stilist. Han började sin kritiska verksamhet som mycket flitig litteraturanmälare i Arbetarbladet redan under slutet av 1950-talet och fortsatte i lugnare tempo – efter att hans egen litterära karriär startat – i Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Han skrev också essäer och vetenskapliga uppsatser i litterära tidskrifter som Ord och Bild, BLM och Artes.

Några av sina essäer gav Delblanc ut själv - se Skrivet av Delblanc! - men det mesta har varit outgivet. Delblancsällskapet har nu i två volymer givit ut en stor del av det tidigare outgivna materialet. Allt som Sven Delblanc skrivit om Strindberg - inklusive det som tidigare publicerats i bokform – finns i boken Strindberg – urtida, samtida, framtida (Carlssons 2007). I Kritik och essäistik 1958-1991 (Symposion 2007) finns ett representativt urval av hans övriga texter om konst och litteratur. Här finns texter om svensk litteraturs stora författare, t.ex. Stiernhielm, Bellman, Tegnér, Selma Lagerlöf, Gunnar Ekelöf, Vilhelm Ekelund, Harry Martinson, Ivar Lo-Johansson, Jolo och Lars Gustafsson. Här möter också texter om många av världslitteraturens stora, t.ex. Shakespeare, Nietzsche, Balzac, Flaubert, Dostojevskij, Joyce, Proust, Musik och Karen Blixen. Här finns essäer om romangenren, om konstens väsen, om modernismens segrar och nederlag, om humanismens utsatta läge och mycket, mycket mera.

Sex texter ur Kritik och essäistik – om Dostojevskij, Selma Lagerlöf, Harry Martinson, Bellman, Markis de Sade och Nietzsche – återges som smakprov här nedan. Därefter följer ett antal texter som från början var tänkta att ingå i Kritik och essäistik 1958-1991, men som på grund av utrymmesbrist uteslöts. Texterna har grupperats enligt samma principer som i essävolymen, dvs under huvudrubrikerna: Svenska författare, Utländska författare och Om konst, litteratur och idéer. Texterna publiceras i kronologisk följd. Om det finns fler artiklar om samma författare har de förts samman i grupper. Den äldsta texten i gruppen avgör då placeringen.