Om Delblancsällskapet

Delblancsällskapet höll sitt första årsmöte i Trosa i augusti 1999. Idag har vi drygt 150 medlemmar från hela landet. Åren som gått sedan starten har varit en spännande tid med växande verksamhet.

Delblancpriset har getts ut två gånger i samverkan med Trosa kommun och Sörmlands Nyheter. Från 2015 ges priset ut vartannat år. Seminarier har genomförts i samverkan med Vilhelm Moberg-Sällskapet, Strindbergssällskapet och Hjalmar Bergman Samfundet. Vid dessa seminarier har Sven Delblancs koppling till dessa författare uppmärksammats.

Sedan 2013 ger vi ut en årsskrift; Delbladet.

Under 2014 presenterade Delblancsällskapet en ny bok, Diktaren och Målaren. Den handlar om Sven Delblancs och Reinhold Ljunggrens samarbete och vänskap och har sin utgångspunkt i det seminarium som arrangerades om dessa två i Trosa den 26 maj 2013. Boken presenterades i december 2014 vid tre olika evenemang, på Stadshotellet i Trosa, på Wetterlings Galleri i Stockholm och på Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala.

Hösten 2016 genomför vi ett liknande seminarium i samverkan med Ekelöfsällskapet på Sigtunastiftelsen, då Sven Delblancs och Gunnar Ekelöfs författarskap, med särskild inriktning på livssyn och mystik är i fokus. Andra seminarieämnen har varit Sven Delblancs dramatik och hans stora 1700-tals intresse.

Sällskapets har publicerat en stor mängd böcker. Flera av våra seminarier har dokumenterats i bokform. Vi har i fyra volymer givit ut merparten av Sven Delblancs journalistik, kritik och essäistik och en bok med Sven Delblancs egna minnesbilder, dagboksblad, porträtt och andra personliga texter.

Vi har också arrangerat en studieresa till Värmland med anknytning till Samuelsviten, i samarrangemang med Paradisresor åkt till Iran i Sven Delblancs fotspår och en studieresa till Finland och Karelen. Vi har deltagit i DELS programsamarbete och gjort två temanummer om Delblanc för Parnass.

Sven Delblancs författarskap har djupa rötter i barndomens landskap. Sällskapet har gjort det till en årlig tradition att den 26 maj, som är Delblancs födelsedag, inbjuda till en vandring längs Trosaån från Vagnhärads centrum till Sven Delblancs barndomshem.

Delblancsällskapets adresser:
För frågor om medlemskap och ekonomi:
Delblancsällskapet, c/o kassör Ove Pettersson
Västra Ågatan 75, 619 34 Trosa
tel: 0156-164 66
e-post:
För frågor om sällskapets verksamhet:
Delblancsällskapet, c/o ordförande Per-Ola Jansson
Hävla Braxnäs 1, 1610 14 Rejmyre
tel: 072-522 72 32
e-post:
För frågor om Sven Delblancs författarskap:
Delblancsällskapet, c/o Lars Ahlbom
Gullmarsvägen 65, 120 39 Stockholm
tel 08-31 36 56
e-post:

Delblancsällskapet, c/o Leif Risberg, Ripgatan 3,
582 37 Linköping
tel 013-14 20 38, 073-40 77 808
e-post:

Delblancsällskapets plusgiro 86 49 86-5

Delblancsällskapet