BÖCKER som kan köpas från Delblancsällskapet

Bokbeställningar skickas per post till
Delblancsällskapet, c/o Lars Ahlbom
Gullmarsvägen 65, 12039 Årsta
eller via e-post till:
Porto tillkommer, om inte annat anges.


Delbladet 2021
Delbladet 2021
Årets gåva till medlemmarna. Innehåller texter av Martina Montelius, Steve Sem-Sandberg, Leif Risberg, Lars Lönnroth, Lars Ahlbom, Sven Delblanc, Anna Greta Wide, Claes-Magnus Hugoh, Astri Lindberg, Kewe Zahr och Axel Hellby. Rikligt illustrerad.

48 sidor. Pris för icke-medlemmar: 150 kr inkl. porto.
Den förtvivlade humanisten
Den förtvivlade humanisten. Nio essäer om Sven Delblanc
Boken innehåller nio essäer om Sven Delblancs författarskap. Fem emanerar från Delblancsällskapets jubileumsseminarium 2019, fyra tidigare publicerade texter har tillkommit. Författarna är Lars Ahlbom, Helene Blomqvist, Crister Enander, Bo Gustavsson, Magnus Halldin, Kurt Johannesson, Bo Larsson, Håkan Lindgren, Jenny Maria Nilsson.

170 sidor. Priset är 200 kr inklusive porto.
Delbladet 2019
Delbladet 2019
Delbladet 2019 ägnar flera artiklar åt en återblick på Delblancsällskapets 20-åriga tillvaro. Här finns också texter av Sven Delblanc, Per-Ola Jansson, Lena Einhorn, Bo Larsson, Lars Ragnar Forssberg, Torbjörn Säfve, Helene Blomqvist och Lars Ahlbom. Skriften omfattar 48 sidor och är rikligt illustrerad.

Priset är 75 kronor inklusive porto.
Sprängstoff och episk urkraft
Sprängstoff och episk urkraft
Bokens första del innehåller Sven Delblancs samtliga texter om Selma Lagerlöf samt inlägg i den debatt som hans text om Lagerlöf i Den svenska litteraturen orsakade. I del två kommenterar Lars Ahlbom, Anna Nordlund och Daniel Skogman debatten samt jämför Selma Lagerlöfs och Sven Delblancs författarskap ur en mängd aspekter. Boken omfattar 255 sidor och är illustrerad.

Pris: 190 kr inklusive porto.
Delbladet 2018
Delbladet 2018
Delbladet 2018 innehåller nya texter av Björn Meidal, Per-Ola Jansson, Conny Svensson, Thure Stenström, Christer Fällman, Michael Hoff, Edina Bráder och Ingemar Perup. Här finns också texter av Sven Delblanc, Hans Granlid och konstnären Lars Larson. Skriften omfattar 48 sidor och är rikligt illustrerad.

Priset är 75 kronor inklusive porto.
Delbladet 2017
Delbladet 2017
DELBLADET 2017 innehåller nyskrivna texter av Ola Larsmo, Leif Risberg, Per Qvale, Göran Hillman, Daniel Skogman, Helene Blomqvist, Conny Svensson, Claes-Magnus Hugoh och Kerstin Hallert. Här finns också texter av Sven Delblanc om bl a Nietzsche, Selma Lagerlöf och Erik Johansson samt tre texter av Erik Johansson. Skriften omfattar 48 sidor och är rikligt illustrerad.

Priset är 75 kronor inklusive porto.
Jag skriver till dig från ett avlägset land…
Jag skriver till dig från ett avlägset land…
Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf var ämnet för ett seminarium hösten 2016 på Sigtunastiftelsen. Nu har föredragen samlats i en bok och kompletterats med ytterligare några. Bokens skribenter är: Antoon Geels, John Swedenmark, Lars Ahlbom, Bo Gustavsson, Ylva Eggehorn, Görel Cavalli-Björkman, Johan Cullberg, Maria Küchen och Helene Blomqvist. Illustrerad. 304 sidor.

Pris för medlemmar: 250 inkl. porto. Övriga: 300 inkl. porto.
Delbladet 2016
Delbladet 2016
I 2016 års medlemsskrift finns artiklar och essäer av Leif Furhammar, Jørgen Børglum Larsen, Søren Flø Sørensen, Crister Enander, Claes-Magnus Hugoh, Marianne Gade och Lennart Bromander. Här finns också flera texter av Sven Delblanc, bl a ett tal om humanismens kris från 1984.

Skriften är årets medlemsgåva. Priset för övriga: 125 kr inkl. porto.
Sven Delblanc. En bibliografi
Sven Delblanc. En bibliografi
Sven Delblanc. En bibliografi (2016) förtecknar Sven Delblancs tryckta skrifter, intervjuer med honom i press, radio och TV och utländska översättningar av hans verk. De föreställningar som gjorts av Delblancs dramatik i radio, TV och på scen redovisas. En avdelning tar upp alla de avhandlingar, böcker, essäer, uppsatser, radio- och TV-program och recensioner som ägnats författarskapet. 352 sidor. Format: 16,5 x 24,2 cm. Rikligt illustrerad.
Pris: 250 kronor. Porto: 69 kronor.
Delbladet 2015
Delbladet 2015
I denna välmatade årsskrift finns texter av Niklas Rådström, Theodor Kallifatides, Marianne Gade, Helene Blomqvist, Frank-Michael Kirsch, Hans Tjörneryd, Daniel Skogman m fl. Sven Delblanc möter vi både som novellist, lyriker, kritiker, essäist och brevskribent.
Skriften är årets medlemsgåva. Priset för övriga: 125 kr inkl. porto.
Delbladet 2014
Delbladet 2014
Andra numret av Delblancsällskapets årsskrift har som det föregående ett rikt och varierat innehåll. Här finns texter av Sven Delblanc, P C Jersild, Stewe Claeson, Daniel Skogman, Alf Brorson, Per-Ola Jansson med flera.
Årsskriften är 2014 års gåva till medlemmarna. Pris för övriga: 100 kr inklusive porto.
Diktaren och Målaren
Diktaren och Målaren
I Diktaren och Målaren berättar Lars Ahlbom, Leif Risberg och Kewe Zahr om det fascinerande och mångfasetterade samarbete och den djupa vänskap som Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren utvecklade under drygt två decennier, från 1970 fram till Sven Delblancs död 1992. Boken är i A 4-format, rikt illustrerad och omfattar 192 sidor.
Pris: 270 kr inklusive porto.
DELBLADET nr 1, årg 1
DELBLADET nr 1, årg 1
Första numret av Delblancsällskapets nya årsskrift har ett brokigt och spännande innehåll, en mix av essäer, reportage, minnesbilder och notiser. Texter av bl.a. Helene Blomqvist, Gudrun Brinck, Adam Berzsenyi Bellaagh, Astrid Lindgren, Bo R Holmberg, Alf Brorson, Daniel Skogman och Claes-Magnus Hugoh. 44 sidor.
Årsskriften är 2013 års gåva till medlemmarna. Övriga: 125 kr inklusive porto.
Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc
Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc
Boken återger föredragen vid Delblancsällskapets och Hjalmar Bergman Samfundets seminarium hösten 2012. Medverkande: Lars Lönnroth, Conny Svensson, Lars Ahlbom, Claes-Magnus Hugoh, Åsa Mälhammar, Sten Wistrand, Kerstin Dahlbäck och Hans-Göran Ekman. Utkommer september 2013. Illustrerad. 223 sidor.
Pris för medlemmar: 100 kr. Övriga: 150 kr.
Minnesbilder av Sven Delblanc III
Minnesbilder av Sven Delblanc III
Denna rikt illustrerade bok innehåller hågkomster av Sven Delblanc tecknade av bl.a. Sonja och Conny Svensson, Peter Nobel, Christer Åsberg, Peter Dahl, Lars Lönnroth, Staffan Bergsten och Kerstin Dahlbäck. Den innehåller också många teckningar och texter av Sven Delblanc.
Boken utkommer i mars och är Delblancsällskapets medlemsgåva 2012.
Pris för övriga: 100:- plus porto. 84 s.
Sven Delblanc och 1700-talet
Sven Delblanc och 1700-talet
Boken återger föredragen på Delblancsällskapets seminarium på Confidensen hösten 2009, men innehåller också nytillkommet material. Bidrag av Sven Delblanc, Kurt Johannesson, Hans-Göran Ekman, Lars Gustafsson, Lars Lönnroth, Lasse Zilliacus och Helmer Lång. Foton från seminariet ingår. Redaktör: Hans-Göran Ekman. Boken utkommer i juni 2011. Ca. 80 sidor.
Pris för medlemmar: 100 kr. Övriga: 150 kr.
Minnesbilder av Sven Delblanc II
Minnesbilder av Sven Delblanc II
Sven Delblanc kommer oss nära i konkreta minnesglimtar. Vi får bl.a. följa honom på resa med sin syster Alice till Minitonas i Kanada, läsa hans studentuppsats om Thomas Mann, möta honom som opponent, Joyceläsande soldat och kreativ medlem i JuvenalOrden. Bland skribenterna finns Peter Dahl, Håkan Widholm, Erik Timén, Ingemar von Heijne, Per Rydén, Margareta Wirmark, Alice Boychuk, Kerstin Bergström och Christer Åsberg. Redaktör: Lars Ahlbom. Boken är 2011 år medlemsgåva.
Pris för övriga: 100 kr, inkl. porto.
Hedebyborna. En berättelse om en TV-serie
Hedebyborna. En berättelse om en TV-serie
Denna bok (166 s) innehåller regissören Håkan Ersgårds berättelse om tillkomsten av den berömda TV-serien baserad på Sven Delblancs manus. Jesper Ersgård – regissörens son – har redigerat volymen som också innehåller intervjuer med skådespelarna, en stor mängd foton samt många brev från Sven Delblanc till regissören.
Pris: för medlemmar 150 kr inkl. porto, för övriga 200 kr inkl. porto.


Mest personligt. Minnesbilder, dagboksblad, porträtt och andra texter.
Mest personligt.
Minnesbilder, dagboksblad, porträtt och andra texter.
Denna volym (380 s) innehåller självbiografiska texter av Sven Delblanc, men här finns också skönlitterära texter, porträtt av bemärkta personer i kulturhistorien, reflektioner över skapandets villkor samt kommentarer till Hedebysviten och Samuelsviten. Redaktör: Lars Ahlbom. Boken är 2010 års medlemsgåva.
Pris: för medlemmar 0 kr+ porto 60 kr, för övriga 150 kr + 60 kr.


Det är du själv som bestämmer! Politik, samtidskritik och litteraturdebatt från tre decennier
Det är du själv som bestämmer!
Politik, samtidskritik och litteraturdebatt från tre decennier
Sven Delblanc deltog flitigt under tre tre decennier med skarpa inlägg i den offentliga debatten - samtidsanalyser, maktkritik och satiriska inlägg. Det är du själv som bestämmer! innehåller ett fylligt urval av debattören Delblancs texter. Antal sidor: 300. Redaktörer: Lars Ahlbom och Crister Enander.
Pris: för medlemmar 50 kr, för övriga 100 kr. Porto 50 kr tillkommer.


En mästare förklädd. Sven Delblanc som Bo Balderson
En mästare förklädd
Sven Delblanc som Bo Balderson
Vem är det som döljer sig bakom pseudonymen Bo Balderson? I En mästare förklädd. Sven Delblanc som Bo Balderson ger Bo Gräslund redan i titeln sitt svar, byggt på en mycket omsorgsfullt genomförd undersökning. Boken är lättsam och medryckande som en deckare. Antal sidor: 175 Pris: 125 kr, porto 50 kr tillkommer.
Minnesbilder av Sven Delblanc
Minnesbilder av Sven Delblanc
I boken får vi levande och konkreta bilder av Delblanc som värnpliktig soldat, lärarvikarie, juvenalbroder, mentor, forskare, universitetslärare och inte minst vän. I Minnesbilder medverkar bl.a. Rolf Westling, Anders Vrethem, Thure Stenström, Claes-Magnus Hugoh, Hans-Göran Ekman, Lars Furuland, Ingemar Perup och Jan Signeul. Redaktör: Lars Ahlbom. Pris: 70 kronor, inklusive porto.

Parnass nr 2 2008. Tema: Sven Delblanc
Innehåll: Sven Delblanc och det persiska (Bo Utas), Om Sven Delblancs radiopjäs "Göm dig i livets träd!" (Lars Ahlbom), Den vältalige modernisten (Kurt Johannesson), Bondpojken Sven Delblanc (Maj-Britt Imnander), Medmänsklighetens enkla nattvard (Helene Blomqvist), Hemsökt av samtid (Crister Enander). Personligt om Delblanc: Torbjörn Säfve, Nikanor Teratologen och Stefan Berger.
Pris: 40 kr
Kritik och essäistik 1958-1991
Sven Delblancs texter om konst och litteratur från tre decennier. Förlag: Symposion 2007. 512 sidor.
Redaktör: Lars Ahlbom. Inledning: Karl Erik Lagerlöf.
Pris: 175:-, 215:- inkl. porto (medlemmar: 150:-, 190:- inkl. porto)
Strindberg – urtida, samtida, framtida
Texter av Sven Delblanc. (337 s) Boken innehåller samtliga texter som Sven Delblanc skrev om Strindberg under tre decennier.
Red. Lars Ahlbom och Björn Meidal. Utg på Carlssons förlag 2007.

Pris: 100:-, 140:- inkl. porto (medlemmar: 60:-, 100:- inkl. porto)
Parnass nr 2 2006. Tema: Sven Delblanc
Innehåll: Texter om Delblanc och Strindberg. Texter av Delblanc om Strindberg. Reinhold Ljunggrens samarbete med Delblanc belyses. Fyra författare och kritiker ger sin syn på Delblancs författarskap i dag. Vilda flickan – en stark och spännande kortnovell av Sven Delblanc.
Gåva till gamla och nya medlemmar år 2007.
Pris för ickemedlem: 25 kr
Broder Ville, Käre snälle Sven
26 växlade brev mellan Vilhelm Moberg och Sven Delblanc, red Lars Ahlbom och Ingrid Nettervik. En bok byggd på en brevväxling samt material från ett seminarium på Väddö Folkhögskola.
Utg på Carlssons förlag 2006.

Pris: 100:-, 140:- inkl. porto (medlemmar: 60:-, 100:- inkl. porto)
Sven Delblanc
Lars Ahlbom 1996 (utgivare Natur och Kultur)
Den första heltäckande monografin om Sven Delblancs författarskap.

Pris: 50 kr (medl 30:-)
Vanmaktens makt
Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelssvit och Änkan.
Helene Blomqvists doktorsavhandling 1999.

Pris: 50 kr (medl 30:-)
Röster om Sven Delblanc
Red. Lars Ahlbom
Boken bygger i huvudsak på ett heldagsseminarium om Sven Delblancs författarskap som Delblancsällskapet genomförde i april 2001 i samarbete med ABF-huset i Stockholm.

Pris: 50 kr (medl 30:-)
Mystik och gudsbilder hos Sven Delblanc
Red. Lars Ahlbom och Helene Blomqvist.
Boken innehåller material från ett seminarium 2002 som arrangerades av Delblancsällskapet i samarbete med Strängnäs stift.

Pris: 50 kr (medl 30:-)

Utöver detta kan Delblancsällskapet erbjuda enstaka exemplar av flera av Sven Delblancs böcker, som inte längre finns i bokhandeln. Mer information på tel 0156-268 49 eller e-post

Bokbörsen.se har över 2.197.000 titlar varav 2.182 av Sven Delblanc.
Antikvariat.net har 1.770.000 titlar varav 945 av Sven Delblanc.

Se också Trosa antikvariats hemsida www.trosaantikvariat.nu, eller gör ett besök i butiken, Ö Långgatan 40 i Trosa. Den har öppet helgfria lördagar 11-14 året om, sommartid varje dag utom söndagar.