Sven Delblanc och bildkonsten

Printemps III, kritmålning av Sven Delblanc.

Bildkonsten spelar en stor roll i Sven Delblancs författarskap, både i hans skönlitterära texter och i hans kritik och essäistik. Sven Delblanc tecknade och målade också själv. 

Primavera (1973) – en lysande liten ”mellanbok” i Sven Delblancs produktion - är en satirisk roman om den kommersiella konstvärlden, där vi möter den misslyckade målaren och konstförfalskaren Erik Jerobeam Ahlenius och hans kumpaner Pentti (finnjävel) och Kettil Kyhle (greve). De är alla tre förälskade i Primavera, som egentligen heter Vera Johansson och är poseringsflicka från Tierp. Primavera är av Sibbesönernas släkte och skön som kvinnorna på Botticellis målningar. Romanens omslag pryddes av Édouard Manets målning ”Frukost i det gröna”.
     I Grottmannen (1977) – en roman om den riktigt stora passionen – är målningar av Miró och Chillida viktiga.
     I Gunnar Emmanuel (1978) – av Lars Gustafsson betraktad som Sven Delblancs kanske vackraste roman – startar romanens unge hjälte Gunnar en av sina tidsresor i det rum på Nationalmuseum där Rembrandts målning ”Claudius Civilis” hänger - det är ingen tillfällighet.
     Den dystopiska romanen Moria land (1987) pryds på omslaget Antoine Watteaus målning ”Kärlekslektionen” som har en viktig roll i romanens handling.
     Den franske konstnären Rouault’s måleri präglades av medkänsla med de utsatta och förnedrade. Han porträtterade prostituerade, men avbildade även de domare som dömde dessa. Han målade också clowner och kristusbilder. Rouault har – som Jean Paillard visat - en viktig roll i romanen Änkan (1988).

Delblanc samarbetade med konstnären Reinhold Ljunggren i boken Sörmland i minnet. Om Reinhold Ljunggrens måleri skrev Delblanc boken Oanat-osett: en överblick av Reinhold Ljunggrens bildvärld, 1991. Ljunggren målade 1980 ett porträtt i olja av Sven Delblanc som ingår i Bonniers porträttsamling på Manilla på Djurgården, och som också välkomnar besökaren på Delblancsällskapets hemsida. 
     Om Uppsalakonstnären Ragnar Johanssons måleri skrev Delblanc Ragnar Johansson, en konturteckning, 1991. I den boken finns också Johanssons porträtt i olja av Sven Delblanc återgivet.
     Sven Delblanc skrev förord till Fredmans Epistlar med litografier av Peter Dahl, Bonniers, 1984. Förordet – ”En ung vilde står upp ur graven” – finns att läsa på hemsidan under rubriken Kritikern och Essäisten Sven Delblanc .
     Om Sven Delblancs intresse för bildande konst vittnar också hans tal på Konstakademiens jubileum 1973 och inför en arkitekturkongress i Uppsala 1989 – bägge talen återges här nedan.
     I två ganska kritiskt hålla artiklar i Dagens Nyheter 1974 diskuterar Sven Delblanc Picassos konstnärskap. Picasso omnämns för övrigt också i Grottmannen (1977). Artiklarna kan läsas här.
     Först återger vi en artikel där Delblanc på ett roande sätt berättar om sitt eget bildskapande. Som framgår av Delblancsällskapets hemsida har han ägnat sig åt både teckning och måleri. Som bildkonstnär var han amatör. Under perioder då han inte hade möjlighet att skriva skönlitteratur fick hans kreativa uttrycksbehov utlopp i bildskapande.

Jag, en målare!

Den skamliga konsten
Tal vid Konstakademiens högtidsdag 1973

Konstnärens frihet och beroende
Tal inför arkitekturkongressen i Uppsala 1987

"Om det inte vore för ´Guernica`"
Sven Delblanc om Picasso I

Kvinnan för Picasso - Moder eller Sköka
Sven Delblanc om Picasso II