DELBLADET 2017


Delblancs√§llskapets √•rsskrift har nu utkommit. F√∂rst uppm√§rksammar vi den h√∂gtidliga utdelningen av 2017 √•rs Delblancpris till Ola Larsmo och publicerar Leif Risbergs om Larsmos f√∂rfattarskap och Larsmos pristal till Sven Delblanc.

Per Qvale, Delblancs norske översättare, berättar om sina kontakter med Delblanc och sin syn på hans författarskap. Vi får också inblickar i översättarverkstaden, glimtar av receptionen av Delblanc i Norge och jämförelser mellan Delblanc och P O Enquist, Torgny Lindgren, Göran Tunström och Lars Gustafsson.

1976 debuterade den 62-årige arbetaren Erik Johansson med romanen Fabriksmänniskan och fick lysande kritik. Förordet hade skrivits av Sven Delblanc, som också var en av Johanssons inspiratörer. Om Johanssons författarskap och dess koppling till Delblanc skriver här Göran Hillman.

Envist har under √•ren vanf√∂rest√§llningen att Sven Delblanc starkt nedv√§rderar Selma Lagerl√∂f i Den Svenska Litteraturen f√∂rts fram. Daniel Skogman visar i sin ess√§ att Sven Delblanc ‚Äď enligt de kriterier p√• litter√§r kvalitet som han sj√§lv omfattade ‚Äď inte kunde ge henne h√∂gre ber√∂m.

Helene Blomqvist analyserar Primavera , denna festligt uppsluppna, groteska och djupt pessimistiska roman. Conny Svensson skriver om Homerisk hemkomst , Delblancs essäer om Iliaden och Odysséen , Claes-Magnus Hugoh om hans stora genombrottsroman Prästkappan och Kerstin Hallert om Hedebyborna , som 2018 firar 40-årsjubileum.

Här finns förstås många spännande texter av Sven Delblanc. Han skriver bl a om Nietzsche, Selma Lagerlöf och sin genombrottsbok Prästkappan .

Skriften omfattar 48 sidor, är rikligt illustrerad och kan beställas på adressen ahlbom.lars@telia.com Priset är 75 kr inklusive porto.