VerksamhetsberÀttelse 2013

DELBLANCSÄLLSKAPET

VerksamhetsberÀttelse för 2013

Sammanfattning

- Under 2013 har sĂ€llskapet producerat en Ă„rsskrift, ”Delbladet”.

- ”Svartsyn och humor”, en bok om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc gavs ut i september i samverkan med Hjalmar Bergman Samfundet

- Arbetet med bibliografin över Sven Delblancs samlade författarskap har fortskridit.

- Förberedelser för att ge ut ett bokverk om relationen mellan Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren har pÄbörjats.

Medlemmar

Vid Ärsskiftet 2013/2014 hade DelblancsÀllskapet 164 betalande medlemmar, varav 5 företag/institutioner.

Tre medlemsbrev har sÀnts ut under verksamhetsÄret.

Styrelsen har under verksamhetsÄret haft 5 protokollförda möten: 6/2, 23/3 (konst. möte), 15/5, 10/9 och 20/10.

Styrelse, revisorer och valberedning

Under verksamhetsÄret 2013 har DelblancsÀllskapets styrelse haft följande

sammansÀttning:

Ordinarie

Per-Ola Jansson (ordförande), Bo GrÀslund, Anders Broström, Ulrika Pohl Andersson, Ove Pettersson, Christina Bendegard och Jesper ErsgÄrd.

Suppleanter

Leif Risberg, Lasse Zilliacus, Gunilla Lysell och Daniel Skogman.

Vid konstituerande möte valdes Bo GrÀslund till vice ordförande , Ove Pettersson till kassör, Anders Broström till sekreterare och Jesper ErsgÄrd till klubbmÀstare. Anders Broström har under hösten ersatts av Lasse Zilliacus som sekreterare.

PÄ Ärsmötet 2013 valdes följande ordinarie revisorer: Sonya Sareyko (1 Är, omval) och Vivi-Ann

Svanborg (1 Är, omval). Till suppleanter valdes Maj Ohlsson (1 Är, omval) och Stefan Björnmalm (1 Är, omval).

Till valberedning omvaldes pÄ 1 Är Maj-Britt Imnander och Eva-Stina Jordö. HÄkan Hagwall nyvaldes.

Lotta Pettersson och Harry Andersson avgick.

Årsmötet 2013

Årsmötet Ă€gde rum pĂ„ ABF i Stockholm 23 mars och samlade omkring 40 deltagare. Per-Ola Jansson hĂ€lsade deltagarna vĂ€lkomna.

Docent Carina Burman inledde mötet med att lÀmna personliga synpunkter pÄ Svens Delblancs författarskap och pÄ deras gemensamma intressen för 1700-talets svenska litteratur.

Vid Ärsmötet lÀmnade Lasse Ahlbom och Birgitta Lerjeryd styrelsen och Harry Andersson valberedningen. De avtackades för sina insatser. Till nya ledamöter av styrelsen valdes Anders Broström som ordinarie, och Gunilla Lysell som suppleant. Till valberedningen valdes HÄkan Hagwall. PÄ alla övriga poster kvarstÄr tidigare valda ledamöter.

HÄkan Hagwall ledde Ärsmötet med bravur och avtackades med en butelj mousserande vin för detta.

Efter Ärsmötet avÄts en gemensam mÄltid pÄ en nÀrbelÀgen restaurang.

Arbetet med bibliografin över Sven Delblanc

Arbetet med Sven Delblancs bibliografi, dvs. en förteckning över vad som skrivits av och om Sven Delblanc, pÄgÄr sedan nÄgra Är. En grupp bestÄende av Lars Ahlbom, Christina Bendegard och Bo GrÀslund har hand om det omfattande projektet. Ett tryckbidrag pÄ 25 000 beviljades under hösten 2013 av Kungliga VetenskapssamhÀllet i Uppsala. Fler anslag kommer att sökas under 2014. Ett tryckfÀrdigt manuskript berÀknas vara klart före utgÄngen av 2014.

Lyckat seminarium om Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren

PÄ Sven Delblancs födelsedag 26 maj 2013 arrangerade DelblancsÀllskapet ett seminarium om Sven Delblancs samarbete med Reinhold Ljunggren. Det Àgde rum i Societetshuset i Trosa och varade frÄn 11.00 till 16.00 med avbrott för lunch. Först dÀrefter vidtog sÀllskapets traditionella firande av Delblancs bemÀrkelsedag med Ävandring och eferföljande samling. Det blev ett mycket intressant och givande seminarium. Ett fyrtiotal personer utgjorde publik.

Att en författare och en bildkonstnÀr samarbetar Àr inte ovanligt, men Delblancs och Ljunggrens samarbete Àr pÄ flera sÀtt unikt. Det varade ovanligt lÀnge, drygt tvÄ decennier, frÄn 1970 fram till Sven Delblancs död 1992. Samarbetet omfattade ocksÄ mÄnga olika saker och gav rika resultat. Ljunggren illustrerade flera noveller av Delblanc och gjorde omslag till sju av hans romaner. Sven Delblanc analyserade i flera olika texter Reinhold Ljunggens konst. Ljunggren portrÀtterade Sven Delblanc i en oljemÄlning och ett grafiskt blad. Tillsammans gjorde Delblanc och Ljunggren Àven boken Sörmland i minnet (1990).

Om samarbetet och vÀnskapen vittnar de cirka 220 brev som Sven Delblanc skrev till Ljunggren. Denna brevsamling Àr en guldgruva, litterÀrt högtstÄende, pendlande i stil mellan högt och lÄgt, allvar och skÀmt. Dessa brev var ocksÄ det viktigaste kÀllmaterialet för seminariets förelÀsare som i sina föredrag berÀttade om diktarens och mÄlarens vÀnskap och resultaten av alla deras samarbetsprojekt. FöredragshÄllare var Kewe Zahr, Reinhold Ljunggrens svÀrson, Delblancforskarna Lars Ahlbom och Leif Risberg samt Maj-Britt Imnander och Birgitta Lerjeryd.

I anslutning till seminariet var en utstÀllning arrangerad med verk av Reinhold Ljunggren och Sven Delblanc. DÀr fanns litografier av Ljunggren samt fotoÄtergivningar av hans portrÀtt av Sven Delblanc, Gunnar Ekelöf. Evert Taube och Sivar Arnér. DÀr fanns karikatyrteckningar av Sven Delblancs i original, men Àven fotoÄtergivningar av hans modernistiska pastellmÄlningar.

DelblancsÀllskapet planerar nu att göra en bok om Sven Delblancs och Reinhold Ljunggrens samarbete. Under hösten 2013 beviljades 200. 000 kronor ur fem olika fonder till projektet.

Sven Delblanc och Hjalmar Bergman – seminarium och ny bok

I oktober 2012 arrangerade DelblancsĂ€llskapet och Hjalmar Bergman Samfundet i samarbete med ABF Stockholm ett seminarium om sina bĂ€gge författare under rubriken ”Svartsyn och humor.” Det blev mycket lyckat. FöredragshĂ„llare var Lars Lönnroth, Conny Svensson, Lars Ahlbom, Claes-Magnus Hugoh, Åsa MĂ€lhammar, Sten Wistrand och Kerstin DahlbĂ€ck.

Mindre Àn ett Är senare, den 10 september 2013, presenterades en bok frÄn seminariet vid ett releaseprogram pÄ ABF i samarbete med Carlsson Bokförlag. Lars Ahlbom och Kerstin DahlbÀck, som redigerat boken tillsammans, berÀttade om Sven Delblanc respektive Hjalmar Bergman och gjorde klart för publiken att deras texter fortfarande Àr aktuella och giltiga. PÄ band hörde vi ocksÄ de tvÄ författarnas röster. SkÄdespelaren Hannes Meidal lÀste texter ur Farmor och VÄr Herre , Herr von Hancken och PrÀstkappan pÄ ett mÀsterligt sÀtt. OcksÄ detta releaseprogram var mycket lyckat.

Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc kostar 100 kr för medlemmar och 150 kr för övriga. Porto tillkommer. BestÀll av DelblancsÀllskapet, c/o Lars Ahlbom, GullmarsvÀgen 65, 120 39 Stockholm eller mejla bestÀllningen till ahlbom.lars@telia.com

Delbladet – DelblancsĂ€llskapets Ă„rsskrift

Med medlemsutskicket i december 2013 medföljde som julgÄva till medlemmarna Delbladet, ÄrgÄng 1, DelblancsÀllskapets nystartade Ärsskrift, redigerad av Lars Ahlbom och Per-Ola Jansson. För lay-out och formgivning svarade Evalotta Löfborg. Skriften omfattar 44 sidor och pÄminner till utseendet om DELS tidskrift Parnass, som varit en inspirerande förebild. InnehÄllet Àr en mix av essÀer, reportage, minnesbilder och notiser, pÄ olika sÀtt kopplade till Sven Delblanc och hans författarskap. Delbladet vill vara ett forum för sÀllskapets medlemmar. Ett syfte Àr ocksÄ att spegla DelblancsÀllskapets verksamhet under det gÄngna Äret.

Aktiviteter i den lokala arbetsgruppen

Under 2013 har DelblancsÀllskapets lokala arbetsgrupp i VagnhÀrad haft följande sammansÀttning:

Maj-Britt Imnander (sammankallande), Ulrika Pohl Andersson, Birgitta Lerjeryd, Ove Pettersson,Vivi-Anne Svanborg, Marie Louise Bergman och Jim Axén.

Årets stora hĂ€ndelse var seminariet i Trosa den 26 maj, Sven Delblancs födelsedag. Den lokala gruppen har som tradition att Ă„rligen fira den dagen med en Ă„promenad i VagnhĂ€rad, vilket ocksĂ„ skedde detta Ă„r. Men det stora evenemanget var seminariet om Sven Delblancs och Reinhold Ljunggrens vĂ€nskap och samarbete, som DelblancsĂ€llskapet arrangerade pĂ„ Societetshuset i Trosa med den lokala arbetsgruppen som ansvarig för de praktiska arrangemangen i Trosa.

Under perioden maj-september tog vi i samarbete med VagnhĂ€rads hembygdsförening emot 11 bussgrupper (totalt ca 450 personer) pĂ„ ”Utflykt i Hedebyland” med guidning i Sven Delblancs barndomslandskap och presentation av hans författarskap.

Den 12 augusti disponerade vi hembygdsgĂ„rden Trostorp för att visa upp vĂ„r förening. Vi stod för serveringen i hembygdsföreningens kafĂ© under dagen, och visade i ”Trostorpsstugan” delar av den utstĂ€llning om Delblanc och Ljunggren som sammanstĂ€lldes till seminariet.

Under Äret invigdes ett nybyggt bibliotek i VagnhÀrads centrum. DÀr finns ett vÀlutrustat mötesrum med namnet Delblancrummet, som vi kan disponera för vÄra möten och aktiviteter. I ett skÄp har vi samlat böcker som skrivits av och om Sven Delblanc, och presenterar sÀllskapets bokutgivning. PÄ vÀggarna hÀnger tavlor med anknytning till Delblancs person och författarskap.

Liksom tidigare Är har vi disponerat en liten lokal i anslutning till Trosa församlings expedition, dÀr vi kan förvara böcker och delar av vÄrt arkiv. Under hösten gick vi igenom förrÄdet och sammanstÀllde en rapport till sÀllskapet.

Vi förberedde ocksÄ det bokcirkelprojekt kring Delblancs kvinnoskildringar som vi genomför i januari-mars 2014 med medverkan av Helena Brodin.

DelblancsÀllskapets resa till Karelen

Sistlidna Kristi HimmelfÀrdshelg reste en liten grupp bestÄende av finlandsÀlskande medlemmar av DelblancsÀllskapet till Viborg, den gamla svenska utposten i öster. Efter senaste kriget Äterigen en rysk utpost i vÀster och huvudort pÄ karelska nÀset. Viborg var en gÄng Sveriges vÀrn mot Ryssland genom Torgils Knutssons borg- och slottsbygge frÄn 1293.

Sven Delblanc var en god soldat, högsta betyg i befĂ€lsföring under sin vĂ€rnpliktstjĂ€nstgöring vid Svea Livgarde. I flera av hans romaner skymtar militĂ€ra sammanhang och motiv hĂ€mtade ur hans erfarenheter frĂ„n livgardet. Han rekommenderades av högre befĂ€l vid regementet att söka den militĂ€ra banan. Fadern var under kriget inkallad och var enligt Sven ett synnerligen dugligt befĂ€l. Sven var en övertygad motstĂ„ndare till all pacifism och ”sörjde” nedmonteringen av det svenska försvaret. HĂ€r har sĂ€kert Finlands heroiska kamp mot den överlĂ€gsna sovjetiska krigsmakten under det andra vĂ€rldskriget spelat roll, ”det gĂ€ller att stĂ„ övermakten emot”, att inte falla till föga. I Hedebysvitens romaner rapporteras om de stora drabbningarna i Karelens skogar.

Lasse Zilliacus, styrelseledamot i DelblancsÀllskapet, var vÀrd och guide som med hjÀlp av goda vÀnner visade och berÀttade om Viborg och Karelen. Viborg besÄgs pÄ sina viktigaste platser, muséer och kyrkor. Det berömda slagfÀltet Tali-Ihantala besöktes, som ligger ca en mil nordost om Viborg, dÀr den 25 juni 1944 det slag som anses vara det största som Àgt rum i Norden inleddes. HÀr finns, vid sidan av ett sovjetiskt Àven ett finskt minnesmÀrke. Slaget betraktas idag som en finsk avvÀrjningsseger, frÀmst tack vare det utomordentliga finska artilleriet och pansarvÀrnet. HÀlften av de sovjetiska stridsvagnarna slogs ut. Röda armén avbröt sin finska kampanj till förmÄn för erövringen av Berlin.

Som motvikt mot de martialiska inslagen gjordes en resa ned till Raivola dÀr besök gjordes vid minnesmÀrket över Edit Södergran, och vid Ilja Repins Äterskapade ateljé i Terijoki.

Planeringsdagar i Vadstena

19-20 oktober planerade Delblancstyrelsen kommande verksamhet för tredje gĂ„ngen under ett lĂ€ngre möte genom att ordna ett internat pĂ„ en folkhögskola. Styrelsen har varit pĂ„ Brunnsvik, Åsa och nu pĂ„ Vadstena folkhögskola. Alla utom tvĂ„ medlemmar deltog. Inbjudna deltagare var Lars Ahlbom och frĂ„n lokalgruppen i Trosa-VagnhĂ€rad Maj-Britt Imnander och Marie-Louise Bergman.

En fyrsidig sammanstÀllning över aktiviteter och planer har utarbetats. NÄgra har följt med Ànda sedan mötet pÄ Brunnsvik hösten 2010. HÀr följer nu ett urval ur vad som diskuterades och fattades beslut om i Vadstena.

- Vi diskuterade hur vi skall öka vÄrt medlemsantal. NÄgra exempel pÄ hur det skall gÄ till framgÄr av nedanstÄende beslut.

- Vi Àr beslutna att ge ut ett nytt Delblancpris, om inte förr sÄ senast 2015.

- VĂ„r Hemsida kommer att uppdateras och putsas i kanterna.

- Jesper ErsgÄrd kommer att vara redaktör för DelblancsÀllskapets blivande medlemskap i Facebook.

- Vi kommer att delta i Bok & BiblioteksmÀssan 2014, i samarbete med Hjalmar Bergmansamfundet.

Stockholm 2014-02-22

Per-Ola Jansson Bo GrÀslund Ove Pettersson

Anders Broström Christina Bendegard Jesper ErsgÄrd

Ulrika Pohl Andersson