Inför Ärsmötet I: DelblancsÀllskapets verksamhetsberÀttelse 2012

DELBLANCSÄLLSKAPET

VerksamhetsberÀttelse för 2012

Medlemmar

Vid Ärsskiftet 2012/2013 hade sÀllskapet 166 betalande medlemmar, varav 5 företag/institutioner. Tre medlemsbrev har sÀnts ut under verksamhetsÄret, i februari, september och december. Styrelsen har under verksamhetsÄret haft 4 protokollförda möten: 19/1, 26/5, 6/9 och 21/11.

Styrelse, revisorer och valberedning

Under verksamhetsÄret 2012 har DelblancsÀllskapets styrelse haft följandesammansÀttning: Per-Ola Jansson (ordförande), Lars Ahlbom (vice ordförande), Ulrika Pohl Andersson (sekreterare), Birgitta Lerjeryd (kassör), Christina Bendegard (ordinarie medlem), Jesper ErsgÄrd (ordinarie medlem), Bo GrÀslund (ordinarie medlem, Leif Risberg (suppleant), Maud Ekman (suppleant), Lasse Zilliacus (suppleant) och Lena Frosterud (suppleant).

Vid Ärsmötet 17/3 valdes Ove Pettersson in som ordinarie ledamot (2 Är). Maud Ekman och Lena Frosterud avgick. Birgitta Lerjeryd avgick som ordinarie ledamot, men invaldes som suppleant (1 Är) tillsammans med Daniel Skogman (1 Är).

Vid konstituerande möte samma dag valdes Lars Ahlbom till vice ordförande (1 Är), Ove Pettersson till kassör, Ulrika Pohl Andersson till sekreterare (1 Är) och Jesper ErsgÄrd till klubbmÀstare (2 Är).

PÄ Ärsmötet 2012 valdes följande revisorer: Sonya Sareyko (1 Är, omval) och Vivi-Ann

Svanborg (1 Är, omval). Till suppleanter valdes Maj Ohlsson (1 Är, omval) och Stefan Björnmalm (1 Är, nyval)

Till valberedning valdes Maj-Britt Imnander (omval), Eva-Stina Jordö (omval), Lotta Pettersson (nyval) och Harry L Andersson (nyval).

Under 2012 har sÀllskapets arbetstempo mildrats nÄgot jÀmfört med föregÄende Är. Vi har producerat en ny medlemsbok, Minnesbilder av Sven Delblanc II. Vi har ocksÄ i samarbete med Hjalmar Bergman Samfundet genomfört ett stort seminarium om Sven Delblanc och Hjalmar Bergman. Viktiga och för 2013 avgörande förberedelser har satts igÄng, för att producera en bibliografi över Sven Delblancs samlade författarskap, arrangera ett seminarium och en utstÀllning som belyser relationen mellan Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren samt genomföra en resa till Viborg och Karelen.. Mer om dessa planer nedan.

Årsmötet 2012

Årsmötet Ă€gde rum pĂ„ Bomans hotell i Trosa 17/3 och samlade nĂ€rmare 50

deltagare. Per-Ola Jansson hĂ€lsade vĂ€lkommen och sedan presenterade Lars Ahlbom medlemsboken för 2012, ”Minnesbilder III”. Orvar StarbĂ€ck Ă„tergav minnesbilder av Sven i huvudsak frĂ„n den gemensamma tiden i Uppsala och Södermanland-Nerikes nation. Årsmötesförhandlingar följdes av en gemensam mĂ„ltid pĂ„ hotellet varvid Birgitta Lerjeryd avtackades för sitt förtjĂ€nstfulla arbete som kassör under flera Ă„r, och Lars Ahlbom utsĂ„gs till Årets Delblancare för sina insatser för sĂ€llskapet.

Årsboken 2012

2012 Ă„rs medlemsbok, Minnesbilder av Sven Delblanc III, Ă€r en vĂ€lmatad skrift pĂ„ 84 sidor, tryckt i fĂ€rg och rikligt illustrerad. För redigering och layout stĂ„r Lars Ahlbom respektive Pontus ErsgĂ„rd. MĂ„nga av Sven Delblancs barndomskamrater, vĂ€nner, kollegor, elever och kamrater pĂ„ nationen och i Juvenalorden medverkar, t.ex. Lars Lönnroth, Staffan Bergsten, Cecilia Eriksson, Inger Rask, Peter Nobel, Christer Åsberg, Peter Dahl, Orvar StarbĂ€ck, Uno Wahlström, Kerstin DahlbĂ€ck, Hassan Azrang, Conny och Sonja Svensson. Sven Delblanc bidrar sjĂ€lv med teckningar, verser, satirer, brev och artiklar. OcksĂ„ denna tredje minnesbok pryds pĂ„ omslaget av en pastellmĂ„lning av Sven Delblanc och i en av skriftens artiklar skriver han om sitt mĂ„leri. Boken delades ut till nĂ€rvarande medlemmar pĂ„ Ă„rsmötet. Till alla övriga som betalat Ă„rsavgiften skickades skriften ut i början av april. I ett utskick under hösten delades den ut ocksĂ„ till övriga medlemmar, vilket resulterade i att ett stort antal inbetalningar av Ă„rsavgiften kom till stĂ„nd.

Seminarium om Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren

Tillsammans med Hjalmar Bergman Samfundet och ABF Stockholm arrangerade DelblancsÀllskapet ett seminarium om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc. Det Àgde rum den 27 oktober i ABF-huset pÄ SveavÀgen i Stockholm. Seminariet samlade cirka 70 deltagare. Att döma av kommentarerna efterÄt var seminariet en stor framgÄng. Intressanta och gedigna föredragningar av pÄlÀsta och kompetenta föredragshÄllare varvades med frÄgor och gott kaffe.

Hjalmar Bergman var en av de författare Sven Delblanc satte allra högst. Som litteraturhistoriker Ă€gnade Sven Delblanc stort intresse Ă„t Hjalmar Bergmans författarskap – han skrev t.ex. det stora kapitlet om honom i Den Svenska Litteraturen – och han anknöt ofta till Hjalmar Bergman ocksĂ„ i sitt skönlitterĂ€ra författarskap. Det finns mĂ„nga spĂ€nnande beröringspunkter mellan de tvĂ„ författarskapen. Under seminariet belystes och jĂ€mfördes de ur flera olika aspekter, tematiskt, litterĂ€rt och psykologiskt. FörelĂ€sarna utgjorde en mycket kvalificerad skara: Sten Wistrand, Conny Svensson, Åsa MĂ€lhammar, Lars Lönnroth, Claes-Magnus Hugo, Kerstin DahlbĂ€ck och Lars Ahlbom.

Seminariet kommer att ges ut i bokform under hösten 2013 och finansieras med medel som beviljats sökts frÄn olika fonder. Redaktörer för boken Àr Kerstin DahlbÀck frÄn Hjalmar Bergman Samfundet och Lars Ahlbom frÄn DelblancsÀllskapet, vilka ocksÄ var huvudansvariga för seminariet.

Inköp av portrÀtt av Delblanc

I somras fick Per-Ola Jansson ett tips om en akvarellutstÀllning i Gryt dÀr det bland andra fanns ett DelblancportrÀtt mÄlat av Claes Jurander, f.d.professor vid Konstfack och nuvarande ledamot av Konstakademien. Per-Ola köpte portrÀttet till en kostnad av 2. 500 kr. Förhoppningsvis kan det sÄ smÄningom hÀnga i VagnhÀrads bibliotek.

Arbete med bibliografin över Sven Delblanc

Under Äret fortsatte arbetet med en bibliografi i bokform över Sven Delblancs författarskap. Lars Ahlbom, Christina Bendegard och Bo GrÀslund ansvarar för projektet. Syftet Àr att förteckna Sven Delblancs samtliga romaner, pjÀser, essÀer och artiklar, inklusive intervjuer med honom och hans framtrÀdanden i radio och TV, men ocksÄ att ta upp allt som skrivits om författarskapet, Ätminstone i Sverige. Bibliografin blir ett viktigt hjÀlpmedel för de förhoppningsvis mÄnga forskare och journalister som i framtiden kommer att Àgna Sven Delblanc sitt intresse. Medel för att finansiera en utgivning av bibliografin i bokform kommer att sökas under hösten 2013.

Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren

Planeringen av ett seminarium och en utstĂ€llning om Sven Delblanc och konstnĂ€ren Reinhold Ljunggrens samarbete under drygt tvĂ„ decennier – frĂ„n 1970 till Sven Delblancs död 1992 – pĂ„gick under Ă„ret. Seminariet kommer att Ă€ga rum i Societetshuset i Trosa pĂ„ Sven Delblancs födelsedag den 26 maj 2013. Den arbetsgrupp som ansvarar för arrangemanget bestĂ„r av Karl-Evert Zahr, Maj-Britt Imnander, Lars Ahlbom och Leif Risberg.

Delblancs och Ljunggrens samarbete omfattade mÄnga ting. Ljunggren gjorde omslag till Hedebysvitens tre sista delar och till Samuelsvitens samtliga fyra. Han gjorde ocksÄ ett genialt portrÀtt i olja av Sven Delblanc som kan beskÄdas pÄ nedre Manilla pÄ DjurgÄrden i Bonniers portrÀttsamling. Det finns som bekant ocksÄ Ätergivet pÄ DelblancsÀllskapets hemsida. Sven Delblanc skrev artiklar och essÀer om Ljunggrens konst och till slut en hel bok, Oanat, osett. En överblick av Reinhold Ljunggrens bildvÀrld. Tillsammans gjorde de Àven en gemensam bok, Sörmland i minnet, med Svens ord och Reinholds bilder.

Resa till Karelska NĂ€set och Viborg

Under 2012 pĂ„börjades ocksĂ„ planeringen av en resa i sĂ€llskapets regi till Viborg och karelen. Resan kommer att genomföras i maj 2013 om intresse finns bland medlemmarna. Besök pĂ„ krigsskĂ„deplatser och platser med kulturminnen pĂ„ nĂ€set stĂ„r pĂ„ programmet, förutom ”nĂ€rstudier” av Viborg. Sven Delblancs relationer till den ryska litteraturen, frĂ€mst Dostojevskij, kommer ocksĂ„ att beröras. Per-Ola Jansson och Lasse Zilliacus ansvarar för resan.

Sven Delblanc visade ett stort intresse för Finland, dess historia och dess kultur. Framförallt gÀllde intresset republikens historia. Svens militÀra bakgrund spelade hÀr sÀkert en betydelsefull roll. Han var inte pacifist, utan tvÀrtom en stark försvarsvÀn. Allt som antydde försvagning och nedrustning av det svenska försvaret ogillade han starkt (Trampa Vatten, sid. 92-95). Finlands moderna och krigiska historia blev förebild för försvarsvilja och mod. David mot Goliatmotivet föresvÀvade sÀkert honom, och svarar mot personliga erfarenheter. Sven recenserade biografier om bÄde Mannerheim och Sibelius.

Årsbok

Vid styrelsemötet i november 2012 vÀcktes idén att ge ut en Ärlig skrift som ocksÄ blir medlemsgÄva till medlemmarna. Vi tÀnker oss en skrift i A 4-format med ett omfÄng pÄ 40-50 sidor och med korta och lÄnga texter av olika slag bÄde av Sven Delblanc och om honom, minnesbilder, utredande artiklar, skrönor, dikter, kompletterade och illustrerade med teckningar, bilder och foton. I skriften kan ocksÄ redovisas berÀttelser med referat, intryck och foton frÄn de arrangemang som Àgt rum i sÀllskapet under Äret. SjÀlvklart bör det finnas utrymme för sÀllskapets medlemmar att komma med inlÀgg, lÀsintryck och synpunkter pÄ Sven Delblancs författarskap och DelblancsÀllskapets verksamhet. Det temanummer om Sven Delblanc som sÀllskapet gjorde för Parnass (nr 2 2008) kan ge ett konkret begrepp om hur skriften kan komma att se ut. En redaktionsgrupp bestÄende av Lars Ahlbom och Per-Ola Jansson har utsetts. Den kan kompletteras med flera deltagare. Finansieringen kommer att ske inom ramen för sÀllskapets normala budget med egna medel. Första numret av Ärsskriften Àr planerat till hösten 2013.

Sven Delblancs dramatik

Mikael Löwegren, som sedan 2011 varit i kontakt med DelblancsÀllskapet om att ge ut Sven Delblancs dramatik i bokform meddelade under hösten att han kommit igÄng med detta, efter att han fÄtt klartecken frÄn familjen Delblanc.

RoJ-teatern spelade FĂ„ngvaktare

RoJ-teatern – en ideellt arbetande kulturföreningn i Haninge - spelade FĂ„ngvaktare av Sven Delblanc med premiĂ€r lördagen 20 oktober i Gamla Folkets Hus i Handen/Haninge. Teatern spelades Ă€ven 26.10 , 27.10, 2.11 samt 3.11 kl. Ulrika Pohl Andersson bevistade förestĂ€llningen och utformade informationsmaterial om DelblancsĂ€llskapet och Utflykt i Hedebyland som sattes upp i teaterns foajĂ©.

Årsrapport frĂ„n DelblancsĂ€llskapets lokalgrupp i Trosa/VagnhĂ€rad

Arbetsgruppen har under 2012 bestĂ„tt av Maj-Britt Imnander (ordf.), Torsten Andersson, Marie Louise Bergman, Birgitta Lerjeryd, Ulrika Pohl Andersson och Vivi-Anne Svanborg. Torsten Andersson avled i november 2012 – vi minns honom med vĂ€rme som den engagerade medlem han var i sĂ€llskapet och vĂ„r grupp.

Arbetsgruppen har deltagit i olika föreningsarrangemang i bygden, bl a dessa:

- för att ge profil Ă„t Hedebyloppet, som genomfördes i VagnhĂ€rad den 9 juni med medverkan bl a av skĂ„despelaren Anders Nyström (”Svensson” i Hedebyborna) vid start och mĂ„l.

- tillsammans med Trosabygdens Orienteringsklubb guidade vi den 2 juni ett 30-tal sörmlĂ€ndska orienteringsveteraner pĂ„ en vandring i Hedebyland – genomfördes i hĂ€llregn men med gott humör.

- liksom tidigare Är tog vi 2012 emot ett antal bussgrupper och bjöd pÄ vÄrt uppskattade guidning i Hedebyland. Kring dessa arrangemang har vi nu byggt upp ett nÀrmare samarbete med VagnhÀrads hembygdsförening.

- som en bland flera föreningar deltog vi i arbetet med ”FlottfĂ€rder pĂ„ TrosaĂ„n”,

-visade upp oss tillsammans med bygdens övriga föreningar i en utstÀllning pÄ företagarmÀssan Trosa Xpo.

Den 26 maj, Delblancs födelsedag

Den 26 maj pĂ„ Sven Delblancs födelsedag genomfördes traditionsenligt DelblancsĂ€llskapets Ă„rliga Åpromenad i VagnhĂ€rad.som den hĂ€r gĂ„ngen hade temat ”Handlarns butik”. Samma dag höll sĂ€llskapets styrelse möte pĂ„ hembygdsgĂ„rden Trostorp, och deltog efter det i arrangemangen kring Åpromenaden.

DelblancsÀllskapets dag pÄ Trostorp

Med smattrande regn mot taket och i förförisk kaffedoft lĂ€ste och kĂ„serade Per-Ola Jansson 12 augusti om Sven Delblancs syn pĂ„ humor och ur vilka kĂ€llor de mustiga skrönorna hĂ€mtat sitt vatten. Texter frĂ„n Primavera, Åminne och Vinteride lĂ€stes och kommenterades.

Kaffeserveringen inbringade c:a 800 kr netto till sÀllskapets kassa.

Avtal med biblioteken i Trosa kommun

Det avtal som reglerar samarbetet mellan DelblancsÀllskapet och Biblioteken i Trosa kommun förnyades under Äret, och samtal har förts om ett nÀrmare samarbete med nya biblioteket i VagnhÀrad, som invigs i mars 2013.

Ny broschyr

Den broschyr i fickformat som presenterar DelblancsÀllskapet börjar ta slut. En ny bör tas fram och kan bestÄ av ett vikt A-4 blad. Styrelsen gav under hösten Birgitta Lerjeryd i uppdrag att göra ett förslag till ny broschyr

Hedebyborna i Huskvarna sommaren 2014

Amatörteaterföreningen Vulcan vill spela Hedebyborna i Huskvarna Folkets Park sommaren 2014. Vulcan amatörteaterförening har funnits sedan 1990. De har tidigare uppfört flera kÀnda svenska författares verk och fÄtt goda recensioner för sina förestÀllningar. En förfrÄgan om villkoren för detta inkom till DelblancsÀllskapet. I samband med dagen pÄ Trostorp 12 augusti diskuterades saken med representanter för Vulcan. DelblancsÀllskapet stÀllde sig positivt till idén under förutsÀttning att frÄgan om upphovsrÀtt och royalty löses pÄ ett tillfredsstÀllande sÀtt.

MorgonstjÀrnan

Sedan Lars A i september vidarebefordrat till styrelsen en förfrÄgan frÄn Claes-Göran Bergstrand om att sÀtta upp denna pjÀs som handlar om Dala-upproret pÄ 1740-talet har Birgitta Lerjeryd gett honom ett uttömmande svar utifrÄn sina erfarenheter av arbetet med Hedebyborna.

SkoluppsÀttning av Hedebyborna

Planer pÄ en skoluppsÀttning av Hedebyborna i Sörmland har diskuterats. Kontakt har tagits med Ewa Westin, som regisserade friluftsteatern Hedebyborna, som stöder idén. Men det behövs en tydlig plan för ett sÄdant projekt, som borde kunna genomföras i samarbete med Landstinget Sörmland.

Stockholm 2013-03-12

Styrelsen

Per-Ola Jansson Lars Ahlbom Ulrika Pohl Andersson

Ove Pettersson Christina Bendegard Jesper ErsgÄrd Bo GrÀslund