Inför Ärsmötet: DelblancsÀllskapets verksamhetsberÀttelse 1/8 2010 - 31/12 2011

Denna verksamhetsberÀttelse omfattar en lÀngre tidsperiod Àn vanligt, hela 17 mÄnader, vilket beror pÄ att DelblancsÀllskapet under Ärsmötena 2009 och 2010 fattat beslut om att sÀllskapets verksamhets- och rÀkenskapsÄr frÄn och med 2012 skall sammanfalla med kalenderÄret, inte som tidigare löpa frÄn 1 augusti till 31 juli. FrÄn och med 2012 börjar verksamhetsÄret den 1 januari och slutar den 31 december.

Medlemmar

Vid Ärsskiftet 2011/2012 hade sÀllskapet 176 betalande medlemmar, varav 17 tillkommit under 2011. Dessutom hade 6 företag/institutioner betalat avgiften. En medlem önskade avsluta medlemskapet.

Årsavgiften för enskild medlem höjdes frĂ„n 150 kr till 200 kr vid föregĂ„ende Ă„rsmöte. För par pĂ„ samma adress höjdes avgiften till 250 kr. Samma belopp betalar företag/institution.

DÄ verksamhetsÄret som nu redovisas enligt ovan omfattar 1,5 Är, Àr intÀkterna frÄn medlemsavgifterna inte helt jÀmförbara med föregÄende Ärsredovisning.

Tre medlemsbrev har sÀnts ut under verksamhetsÄret, ett i november 2010, ett i februari 2011 och slutligen ett i augusti 2011.

Styrelsen har under verksamhetsÄret haft 7 protokollförda möten: 21/9 2010, 4/10 2010, 09/12 2010, 17/3 2011, 26/5 2011, 15/9 2011 och 24/11 2011.

Styrelse, revisorer och valberedning

Under verksamhetsĂ„ret 2010/2011 har DelblancsĂ€llskapets styrelse haft följande sammansĂ€ttning: Ordförande Per-Ola Jansson, Övriga styrelsemedlemmar: Lars Ahlbom (vice ordförande), Ulrika Pohl Andersson (sekreterare), Birgitta Lerjeryd (kassör), Christina Bendegard (ordinarie medlem), Jesper ErsgĂ„rd (ordinarie medlem), Bo GrĂ€slund (ordinarie medlem, Leif Risberg (suppleant), Maud Ekman (suppleant), Lasse Zilliacus (suppleant) och Lena Frosterud (suppleant).

PÄ Ärsmötet 2010 valdes följande revisorer: Sonya Sareyko (ett Är, omval) och Vivi-Ann Svanborg (ett Är, omval). Till suppleanter valdes Maj Ohlsson (ett Är, omval) och Kjell Gustafsson.

Till valberedning valdes Maj-Britt Imnander (sammankallande), Eva-Stina Jordö, Helene Blomqvist och Hans-Göran Ekman.

Ekonomi

DelblancsĂ€llskapet har som framgĂ„r av verksamhetsberĂ€ttelsen haft en mycket omfattande verksamhet under perioden. Fyra boktitlar har kommit ut under en tvĂ„Ă„rsperiod, friluftsteatern Hedebyborna har producerats och totalt 18 förestĂ€llningar har visats under somrarna 2010 och 2011, sĂ€llskapets medlemmar har varit engagerade i seminarier och arrangerat förlĂ€sningar med bildvisning. Dessutom har en resa arrangerats, ”I Samuels fotspĂ„r” till Gotland. Utöver detta har vi delat ut Delblancpriset för första gĂ„ngen.

All denna verksamhet har medfört att vi för första gÄngen ser ett minusresultat i bokslutet. Vi kan dock tÀcka det med eget kapital och har trots detta en god buffert för kommande Är.

För ytterligare upplysningar se den bifogade Resultat och balansrÀkningen för verksamhetsÄret 2010-2011.

Årsmötet 2010

Årsmötet Ă€gde rum pĂ„ Trosa Stadshotell 11 september 2010 och samlade nĂ€rmare 50 deltagare. Inledningsvis presenterades tvĂ„ böcker som utkommit under 2010. Den första var Mest personligt, fjĂ€rde volymen i en rad böcker med artiklar av Sven Delblanc. Lars Ahlbom, redaktör för boken, berĂ€ttade om det omfattande materialet som presenterats under ett antal temarubriker. AimĂ©e Delblanc bjöd pĂ„ upplĂ€sning av personligt valda stycken ur boken. Sedan tog Jesper ErsgĂ„rd vid och berĂ€ttade om Hedebyborna – en berĂ€ttelse om en TV-serie, en bok byggd pĂ„ fadern HĂ„kan ErsgĂ„rds skriftliga berĂ€ttelse om inspelningarna. Som tredje rapport frĂ„n det gĂ„ngna Ă„rets verksamhet berĂ€ttade Örjan Leringe om sĂ€llskapets resa till Iran i maj 2010 och visade bilder dĂ€rifrĂ„n.

Inköp av Delblancteckning

I början av hösten 2010 utbjöd Stockholms Auktionsverk en teckning av Sven Delblanc pÄ auktion. Teckningen Àr odaterad men hÀrrör frÄn nÄgot av hans sista Är dÄ han var drabbad av cancer. SÀllskapet köpte teckningen.

Program pÄ ABF - 3 x Delblanc

Lördag 13 november arrangerade DelblancsÀllskapet tillsammans med ABF Stockholm ett uppskattat program om Sven Delblanc pÄ ABF-huset vid SveavÀgen. Ett 40-tal personer hade mött upp. DelblancsÀllskapets ordförande Per-Ola Jansson hÀlsade vÀlkommen och fungerade som moderator. Programmet anknöt till tvÄ böcker som sÀllskapet utgivit under Äret, Hedebyborna. En berÀttelse om en TV-serie och Mest personligt. Minnesbilder, dagboksblad, portrÀtt och andra texter.

Leif Furhammar, filmprofessor och TV-kritiker i DN, talade inledningsvis om estetiken i TV-serien Hedebyborna, nyligen utsedd till bÀsta svenska TV-serie, och visade klipp ur DVD-versionen. Leif Furhammars föredrag finns tillgÀngligt i en separat artikel pÄ hemsidan!

DÀrefter samtalade Jesper ErsgÄrd med Helena Brodin. Samtalet kretsade huvudsakligen om hennes gestaltning av Signe, en av de verkligt stora rollerna i Hedebyborna.

Som sista programpunkt berÀttade Lars Ahlbom om Sven Delblancs författarskap och tog upp tre teman, Sven Delblanc och barnlitteraturen, Sven Delblanc och lyriken och Sven Delblancs sista Är. Helena Brodin lÀste texter som illustrerade dessa teman, mest ur den nyutkomna textsamlingen Mest personligt.

Bokproduktioner

Under 2010 blev ocksĂ„ Minnesbilder av Sven Delblanc II fĂ€rdig. Den delades ut till medlemmarna först 2011 som det Ă„rets medlemsbok. Den innehĂ„ller artiklar om Delblanc av bland andra HĂ„kan Widholm, Margareta Wirmark, Erik TimĂ©n, Peter Dahl, Kerstin Bergström, Ingemar von Heijne, Alice Boychuk, Per RydĂ©n och Christer Åsberg.

En dokumentation i bokform av DelblancsÀllskapets seminarium om Sven Delblanc och 1700-talet pÄ Confidencen hösten 2009 blev fÀrdig under vÄren 2011. Den redigerades av Hans-Göran Ekman, utkom pÄ Gidlunds förlag och innehÄller texter av Kurt Johannesson, Hans-Göran Ekman, Lars Gustafsson, Lasse Zilliacus och Helmer LÄng.

Delblanc i pressen

Sven Delblanc aktualiserades i pressen vid flera tillfĂ€llen under hösten 2010 och vĂ„ren 2011. TvĂ„ tidningar valde att trycka om artiklar av Delblanc ur den under 2010 utkomna artikelsamlingen Mest personlig. Dalademokraten publicerade den 8 december 2010 artikeln ”Min farfar var en sĂ„n dĂ€r svartskalle”, en skrĂ€mmande aktuell text i dag nĂ€r det finns ett invandrarfientligt parti i Sveriges riksdag. I Fib/Kulturfront nr 3 2011 Ă„tergavs Sven Delblancs artikel om den judiske historikern Flavius Josephus, en svekfull intellektuell som underkastade sig makten. Josephus verkade under antiken men Ă€r som avskrĂ€ckande exempel aktuell i alla tider.

I en artikel i Upsala Nya Tidning 3/12 2010 - "Giv Ă„t Sven Delblanc en gatstump Ă€ven!" - hĂ€vdade Axel Sjöstedt inför det 80-Ă„rsdagen av Sven Delblancs födelse kommande vĂ„r, att det Ă€r dags att Sven Delblanc hedras med att fĂ„ ge namn till en gata i Uppsala. Sjöstedts artikel Ă„terges pĂ„ vĂ„r hemsida under Aktuellt.

I Dalademokraten Ă€gde under hösten 2010 ett meningsutbyte rum om Sven Delblancs kritik av Svenska Akademiens val av Eyvind Johnson och Harry Martinson till nobelpristagare i litteratur 1974. Diskussionen i Dalademokraten föranleddes av Björn Gustavssons krönika 25 november. Krönikan och den replikvĂ€xling som följde mellan Gustavsson och Lars Ahlbom finns att lĂ€sa pĂ„ vĂ„r hemsida under rubriken Aktuellt.

TvÄ program pÄ Stadsbiblioteket i Uppsala i januari 2011

År 2011 skulle Uppsalabon Sven Delblanc ha fyllt 80 Ă„r. Under tre veckor i januari visades pĂ„ Uppsala Stadsbibliotek utstĂ€llningen om inspelningen av Hedebyborna. I anslutning till den arrangerade DelblancsĂ€llskapet och biblioteket tvĂ„ program.

Tisdag 11 januari berÀttade Jesper ErsgÄrd i anslutning till invigningen av utstÀllningen om inspelningen av Hedebyborna utifrÄn den bok han redigerat, Hedebyborna. En berÀttelse om en TV-serie.

Tisdag 25 januari berĂ€ttade professor Christer Åsberg om Sven Delblanc och hans koppling till Uppsala, den stad dĂ€r han verkade som författare och litteraturhistoriker under större delen av sitt liv.

Delblancpriset

En idĂ© om att utge ett ”Delblancpris” har diskuterats inom sĂ€llskapets styrelse nĂ„gra Ă„r. Genom ett idogt arbete lyckades DelblancsĂ€llskapet engagera Trosa Kommun, Sörmlands Nyheter och Trosa församling att stödja projektet ekonomiskt och praktiskt, sĂ„ att priset kunde delas ut för första gĂ„ngen vĂ„ren 2011. Prissumman var pĂ„ 75.000 kr. En förslagsgrupp bestĂ„ende av Viveka AdelswĂ€rd, Ylva Eggehorn, Björn Gunnarsson och Jan Arnald under ledning av styrelseledamoten Leif Risberg arbetade under vĂ„ren 2011 och föreslog sĂ€llskapets styrelse att utse Sigrid CombĂŒchen till pristagare, vilket skedde.

Den 26 maj pÄ författarens 80-Ärsdag delades priset ut i Trosa Lands kyrka under pompa och stÄt, supé avnjöts pÄ Trostorp. Delblancpriset kommer att delas ut vart fjÀrde Är. NÀsta gÄng priset delas ut blir Är 2015.

Sigrid CombĂŒchens tacktal finns att lĂ€sa pĂ„ sĂ€llskapets hemsida.

Resa till Gotland i Samuels fotspÄr

Fredagen den 20 till söndagen den 22 maj hade sÀllskapet helt i egen regi genom Christina Bendegard och Ulrika Pohl Andersson ordnat en resa till södra Gotland. 17 medlemmar deltog i resan. PÄ programmet stod besök i flera kyrkor. Bl.a. blev vi hembjudna till Anders Jernberg, kyrkoherde i Fardhem. Han berÀttade om Sven Delblancs morfars vistelse i pastoratet under 1890-talet. Han hette Axel Nordfelt och Àr förebild till Samuel Eriksson, huvudpersonen i Delblancs roman Samuels bok. En kvÀll hade vi ett spÀnnande seminarium under ledning av Maj-Britt Imnander som bl.a. handlade om Samuels bok och dess historiska bakgrund. Vi stannade Àven till vid arkeologiskt intressanta platser och besökte givande utstÀllningar. Under rundresan njöt vi av den skira försommargrönskan. Vi bodde pÄ Frigsarve, en moderniserad 1700-tals gÄrd, i Grötlingbo. HÀr bjöds bl.a. pÄ gotlÀndska specialiteter som saffranspannkaka med salmbÀrssylt, grillande lammkotletter och surdegsbröd.

Hedebyborna som friluftsteater i Trosa sommaren 2011

Sommaren 2011 blev andra Äret med Hedebyborna som friluftsteater pÄ Trosa Stadshotell. UppsÀttningen regisserades Àven detta Är av Ewa Westin frÄn Sörmlands teater. Under 10 ljumma sommarkvÀllar fick den fulltaliga publiken möta nÄgra av personerna i Delblancs Àlskade romansvit. Texterna bygger pÄ författarens manus till TV-serien och har sammanstÀllts av Bengt Landin och Birgitta Lerjeryd. Under 2010 och 2011 har totalt ca 5000 personer sett förestÀllningarna. Sommaren 2012 blir det dock ingen teater.

SÀllskapsliv till sjöss 6/7 november 2011

Den 6/7 november medverkade DelblancsĂ€llskapet i DELS litterĂ€ra kryssning tur och retur till Åbo. DelblancsĂ€llskapet deltog med ett program om Sven Delblanc som brevskrivare. Lars Ahlbom berĂ€ttade om hans brev till Ivar Lo-Johansson, Erik Beckman och Vilhelm Moberg och skĂ„despelaren Anders Nyström medverkade med höglĂ€sning av Sven Delblancs epistlar.

Bland övriga deltagande sÀllskap mÀrkters bland annat det nybildade Harriet Löwenhjelm-sÀllskapet, TaubesÀllskapet och Sara Lidman-sÀllskapet. Programmet var fullmatat, maten god, samvaron trevlig och underhÄllningen pÄ hög nivÄ.

Program pÄ Blomsterfonden och Tanto seniorlokus

Per-Ola Jansson och Lars Ahlbom berÀttade under hösten 2010 vid tvÄ tillfÀllen om Sven Delblancs liv och författarskap för en Àldre publik. De visade bilder och lÀste högt ur hans texter. Blomsterfonden besöktes den 13 oktober och Tanto seniorlokus 16 november.

Styrelsens seminarium pĂ„ Åsa folkhögskola hösten 2011 – lĂ„ngsiktig utvĂ€rdering och planering

Under en helg i oktober 2011 samlades styrelsen pĂ„ Åsa folkhögskola i Sörmland för att dels utvĂ€rdera det gĂ„ngna styrelsearbetet, dels blicka framĂ„t. Viktiga rubriker var handlingsplan för kommande ev. Delblancpris, ”Hedebyborna”, marknadsföring, medlemsrekrytering, kommande seminarier och bokutgivning. Diskussionerna kommer att ligga till grund för kommande verksamhetsplaner.

Årsrapport frĂ„n lokalgruppen i Trosa/VagnhĂ€rad

SÀllskapets arbetsgrupp i Trosa/VagnhÀrad har under verksamhetsperioden utgjorts av Maj-Britt Imnander (ordförande), Torsten Andersson, Birgitta Lerjeryd, Juris Ozolins, Ulrika Pohl Andersson och Vivianne Svanborg. I gruppens möten och arbete har ocksÄ bibliotekschefen Marie Louise Bergman deltagit. Kyrkans representant Juris Ozolins gick i pension och flyttade vÄren 2011 frÄn bygden, och kontakten med kyrkan har efter det gÄtt genom församlingsassistenten Annika Jansson. SÀllskapet har haft stort stöd av församlings-expeditionen, nÀr det gÀllt kopiering av broschyrer och mötesmaterial, och vi har fortsatt vÄrt bokförrÄd i församlingshemmet.

Gruppen har under perioden aug 2010-dec 2011 dec samlats till sex arbetsmöten för planering av den lokala verksamheten och samarbetet med sÀllskapets styrelse kring de stora begivenheterna 2010. Vi har deltagit i samarbetet mellan kulturföreningarna i bygden, förstÀrkt vÄrt samarbete med VagnhÀrads hembygdsförening och varit med i diskussionerna om utformningen av det nya biblioteket i VagnhÀrad. Arbetet kring sommarens friluftsteater Hedebyborna i Trosa kunde vi i arbetsgruppen följa genom Birgitta Lerjeryds omfattande engagemang, och gruppen deltog i praktiska uppgifter i anslutning till förestÀllningarna.

Lokalgruppens aktiviteter

Den 5 februari arrangerade vi i samarbete med biblioteket ett program med rubriken Minnesbilder. Lars Ahlbom presenterade tre aktuella böcker, och Birgitta Lerjeryd och Ulrika Pohl Andersson bjöd pÄ höglÀsning. Trosa- och VagnhÀradsbor bidrog med egna minnen.

Åpromenaden pĂ„ Sven Delblancs födelsedag den 26 maj blev en minnesvĂ€rd markering av att vi 2011 kunde fira författarens 80-Ă„rsdag. SĂ€llskapets lokala arbetsgrupp stod för en stor del av förberedelserna för utdelningen av priset. Ceremonin var förlagd till Trosa lands kyrka, som ocksĂ„ blev mĂ„let för Ă„rets Åpromenad, dĂ€r ovanligt mĂ„nga ”utsocknes” deltog.

Den 14 augusti var det DelblancsÀllskapets dag pÄ Trostorp, dÄ vi skötte hembygdsgÄrdens söndagskafé. Jesper ErsgÄrd berÀttade om sin bok om TV-serien Hedebyborna och Torsten Andersson tog emot besökande i Skolrummet i Trostorpsstugan, dÀr Ulrika Pohl Andersson och Birgitta Lerjeryd bjöd pÄ upplÀsning av skolskildringar ur Hedebysviten och Sörmland i minnet. Programmet uppmÀrksammades med ett reportage i Södermanlands Nyheter.

Under vĂ„ren och sommaren tog vi emot fem bussgrupper för ”Utflykt i Hedebyland”. Nytt för Ă„ret var att vi startade utflykten med kaffe och introduktion pĂ„ Trostorp. Vi erbjöd ocksĂ„ guidning i Trosa efter besöket i VagnhĂ€rad. Hedebykavalkaden, som i upplĂ€sning, sĂ„ng och scener bjuder pĂ„ glimtar ur bygdens historia, visades vid tvĂ„ tillfĂ€llen för gĂ€stande grupper pĂ„ Trostorp.

SĂ€llskapet var ocksĂ„ med i den arbetsgrupp som planerade och startade sommarens stora nyhet i VagnhĂ€rad – flottfĂ€rder pĂ„ TrosaĂ„n, som blev en riktig succĂ©.

 

Stockholm 15 februari 2012

 

Styrelsen

Per-Ola Jansson, ordf.         Lars Ahlbom         Ulrika Pohl Andersson

Birgitta Lerjeryd          Christina Bendegard        Jesper ErsgĂ„rd

Bo GrĂ€slund         Maj-Britt Imnander, ordf. för gruppen i Trosa/VagnhĂ€rad