Aktuellt

INNEHÅLL:

DELBLADET 2017


Delblancsällskapets årsskrift har nu utkommit. Först uppmärksammar vi den högtidliga utdelningen av 2017 års Delblancpris till Ola Larsmo och publicerar Leif Risbergs om Larsmos författarskap och Larsmos pristal till Sven Delblanc.

Per Qvale, Delblancs norske översättare, berättar om sina kontakter med Delblanc och sin syn på hans författarskap. Vi får också inblickar i översättarverkstaden, glimtar av receptionen av Delblanc i Norge och jämförelser mellan Delblanc och P O Enquist, Torgny Lindgren, Göran Tunström och Lars Gustafsson. ...   Läs vidare

EN NY BOK – Jag skriver till dig från ett avlägset land..

Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf var ämnet för ett seminarium hösten 2016 på Sigtunastiftelsen. Nu har föredragen samlats i en bok och kompletterats med ytterligare några. Bokens skribenter är: Antoon Geels, John Swedenmark, Lars Ahlbom, Bo Gustavsson, Ylva Eggehorn, Görel Cavalli-Björkman, Johan Cullberg, Maria Küchen och Helene Blomqvist. Boken omfattar 304 sidor och är illustrerad. Pris för medlemmar: 250 inkl. porto. Övriga: 300 inkl. porto. Boken kan beställas på e-postadressen: ahlbom.lars@telia.com och sätt in pengarna på Delblancsällskapets plusgirokonto: 86 49 86 –5. Ange “Köp av Jag skriver till dig” vid inbetalning.

Medlemsbrev 3, 2016

Medlemsbrev 3, 2016

Delblancpriset 2017

”Författaren och ordföranden i Svenska PEN, Ola Larsmo, har av Delblancsällskapet tilldelats 2017 års Delblancpris med följande motivering:

Ola Larsmo tilldelas Delblancpriset för sitt rika författarskap i vilket han gärna uppsöker bortglömda men avgörande historiska brytpunkter och därmed hjälper oss att förstå vår egen tid. Som ansvarstagande intellektuell, och i Sven Delblancs anda, för Ola Larsmo outtröttligt humanismens talan i kamp mot nutidens oroande tendenser.

Prisutdelningen äger rum i Trosa Lands kyrka lördagen 20 maj 2017. Vidare information om denna kommer att publiceras under våren på denna hemsida.

Sven Delblanc. En bibliografi


Sven Delblancs bibliografi har nu efter åtskilliga års arbete blivit klar. Det blev en mycket vacker bok utgiven i Carolina Redivivas bokserie Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis . Boken omfattar 352 sidor, är i formatet 16,5 x 24,2 cm och rikligt illustrerad.

Bibliografin innehåller en kronologisk förteckning av Sven Delblancs tryckta skrifter som omfattar närmare 900 poster, förteckningar över intervjuer och utländska översättningar. Här redovisas också de föreställningar som gjort av Delblancs dramatik i radio, TV och på scen. En avdelning tar upp alla de avhandlingar, böcker, essäer, uppsatser, radio- och TV-program och recensioner som ägnats författarskapet. ...   Läs vidare

Flottfärder på Trosaån 2016

Info: PDF

Anmälningsblankett

Anmälan till årsmötet 2016

Livssyn och mystik

Sällskapets stora satsning under 2016 blir seminariet om mystik och livssyn hos Sven Delblanc och Gunnar Ekelöf. Det sker i samarbete med Ekelöfsällskapet och Sigtunastiftelsen. Utförlig information om seminariet finns i Delbladet.

Medlemsbrev 3 2015


TRÄFFPUNKT DELBLANC


Verksamhetsberättelse 2014

DELBLANCSÄLLSKAPETs Verksamhetsberättelse för 2014

Medlemmar

Vid årsskiftet 2014/2015 hade Delblancsällskapet 149 betalande medlemmar, varav 5 företag/institutioner.

Tre medlemsbrev har sänts ut under verksamhetsåret.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten: 28/1, 22/3 (konst. möte), 26/5, 29/08 (per capsulam), 18/9 och 19/11....   Läs vidare

Protokoll från årsmöte 14 mars 2015

PROTOKOLL FÖRT VID DELBLANCSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE DEN 14 MARS 2015

Plats: ABF i Stockholm, Sveavägen 41, Palmesalen

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Per-Ola Jansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet...   Läs vidare

Medlemsbrev 2 2015

Här kommer ordförandens medlemsbrev 

Träffpunkt Delblanc

Delblancsällskapet inbjuder till Träffpunkt Delblanc

Delblancsällskapets prisutdelning

Delblancprisutdelningen i Trosa lands kyrka 23 maj 2015 kl. 15.00

- 15.00 Mingel i kyrkans annex, bokbord, bilder…

- 16.00 Prisceremonin börjar:

Arne Karlsson Trosa kommun, hälsar välkommen

Per-Ola Jansson Delblancsällskapet, berättar om sällskapet och priset till Niklas Rådström

Per-Ola Jansson presenterar Owe Wikström och överlämnar ordet till honom

Owe Wikström berättar om sin läsning av Niklas Rådströms Boken

Musik Cecilia Zilliacus

Prisutdelning

Niklas Rådströms tal

Musik Cecilia Zilliacus

Avslutning Per-Ola Jansson

Skrivet om Sven Delblanc

Skogman, Daniel, ”Äppelträd och körsbärsträd i blom. Kärlekens, godhetens och förnyelsens symboler hos Selma Lagerlöf och Sven Delblanc”, Delbladet 2014

Utflykt i familjens Delblans fotspår

Hölö Mörkö Hembygdsförening i samarbete med Delblancsällskapet och Vagnhärads hembygdsförening inbjuder till

UTFLYKT I FAMILJEN DELBLANCS FOTSPÅR

Lördagen den 9 maj

10.00 SAMLING VID HÖLÖ KYRKSKOLA . Introduktion till dagens tema och ev omlastning i bilar för fortsatt färd till Lämbonäs, som ägdes av Sven Delblancs farfar.

Vi går runt på Lämbonäs och lokala Hölöbor berättar.

Ta med en kaffekorg som vid fint väder blir vår lunch vid Långsjön.

Vi återvänder till Kyrkskolan för samtal om Sven Delblancs liv och författarskap. Avslutning senast 14.00.

I Kyrkskolan visas Delblancsällskapets utställning HEDEBYBORNA, som berättar om hur den älskade TV-serien kom till.

Anmälan om deltagande görs senast den 4 maj till

Louise Thor, louise@idala.nu, tel 070-5360414

Välkomna!


TV-porträtt av Sven Delblanc

SVT visar imorgon torsdag Lars Helanders tv-porträtt av Sven Delblanc under paraplyrubriken ”Minnenas television” kl. 16.15 - 17.30.

Prästkappan och Hedebyborna på SVT Öppet arkiv

Nu finns Prästkappan på SVT Öppet arkiv. Sedan tidigare finns också Hedebyborna

Kallelse till årsmöte 14 mars 2015

DELBLANCSÄLLSKAPET

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015-03-14

PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

TID: 13.00.

PROGRAM:

13.00 Öppen föreläsning av Ola Larsmo om ”Sven Delblanc och den ursvenska berättelsen.”

14.00 Kaffe

14.30 Årsmötesförhandlingar

16.00 Gemensam måltid på Café 60 (en närbelägen restaurang). Anmälan till braxnas@gmail.com senast 2015-03-06.

Välkomna!

Per-Ola Jansson

Ordförande Delblancsällskapet

Träffpunkt Delblanc 2

2015-01-08

Kära Delblancvänner,

Nu är det dags att starta upp årets Träffpunkt Delblanc, våra månatliga träffar i Delblancrummet i Biblioteket Navet i Vagnhärad. I höstas möttes vi första måndagen i varje månad, och vi vill gärna fortsätta så också i år.

Men den planerade träffen i januari har vi ställt in. Det blev för snävt om tid efter helgerna. Det betyder att årets första träff blir måndagen den 2 februari, kl 19.00-20.45 (det är samma klockslag som tidigare)....   Läs vidare

Medlemsbrev 1 2015

Ordförandens medlemsbrev 1 2015

Delblancpriset 2015 till Niklas Rådström

Delblancpriset 2015 tilldelas Niklas Rådström som med språkligt mästerskap och i Sven Delblancs humanistiska anda ger oss oförglömliga berättelser om människoöden i skilda tider. Genom att vara verksam i många genrer och genom att förena stor lärdom med mild humor når författaren en bred publik.Tack vare sina djupa insikter i den klassiska litteraturen och i mytens språk skapar Niklas Rådström litteratur som berör läsarna. Detta blir särskilt uppenbart i Boken från 2013 där han inte bara öppnar Bibelns berättelser mot nya tolkningar utan också undersöker själva skapandets vånda och lycka.

Delbladet

Delbladet utkommer inom kort som papperstidning. Men det finns att läsa i e-form redan nu. Sök på Google eller använd denn länk: http://issuu.com/evalottalofborg/docs/delbladet.

Medlemsbrev 3/2014

DELBLANCSÄLLSKAPET Medlemsbrev 3/2014

Kära vänner i Delblancsällskapet!

Igår den 6 december genomförde vi vår sista ”release” för Diktaren och Målaren, en bok i praktfull oktavutgåva om 191 sidor med många ljunggrenbilder i högklassig färgåtergivning. Sven Delblancs streckkarikatyrer är legio, därtill kommer även några pastellåtergivningar av densamme. ...   Läs vidare

Verksamhetsberättelse 2013

DELBLANCSÄLLSKAPET

Verksamhetsberättelse för 2013

Sammanfattning

- Under 2013 har sällskapet producerat en årsskrift, ”Delbladet”.

- ”Svartsyn och humor”, en bok om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc gavs ut i september i samverkan med Hjalmar Bergman Samfundet

- Arbetet med bibliografin över Sven Delblancs samlade författarskap har fortskridit....   Läs vidare

Bokreleaser

Release av Diktaren och målaren har ägt rum......Läs mer

Inbjudan till bokpresentation i Trosa

Biblioteken i Trosa och Delblancsällskapet inbjuder till presentation av boken Diktaren och målaren.....Läs mer

Inbjudan till bokpresentation i Stockholm

Inbjudan till bokpresentation i Stockholm.........Läs mer!

Inbjudan till bokpresentation i Uppsala

Inbjudan till bokpresentation....... Läs mer!

Delblancsällskapets medlemsbrev 2/2014

Kära vänner i Delblancsällskapet!

Detta skrivs veckan efter att Bokmässan i Göteborg avslutats, där Delblancsällskapet delade en monter med Hjalmar Bergman Samfundet. 97 133 besökare trängdes mellan montrarna, 3200 olika programpunkter gick att delta i och 2300 personer medverkade och ansvarade för de olika aktiviteterna. Det var en överväldigande upplevelse! Vi sålde och delade ut delblancböcker och informationsmaterial. Vi sålde en nytryckt T-shirt med Svens bild på bröstet och knöt kontakter med många mässdeltagare....   Läs vidare

Diktaren och Målaren

En ny bok som heter Diktaren och Målaren och handlar om Sven Delblanc och Reinhold Ljunggren utkommer i november. Författare är Lars Ahlbom, Leif Risberg och Kewe Zahr. Läs mer

Träffpunkt Delblanc

Delblancsällskapet inbjuder till

TRÄFFPUNKT DELBLANC

den första måndagen i varje månad under hösthalvåret

Plats: Delblancrummet i NAVET, Vagnhärads bibliotek.

Tid: Kl 19.00-20.45.

Ingen förhandsanmälan krävs.

Vi läser högt och samtalar kring olika teman och texter.

6 oktober: Barn i Hedebyland

Texter ur Hedebysviten (Åminne, Stenfågel, Vinteride)

3 november: Bondeåret

Texter ur Livets Ax och Sörmland i minnet

1 december: Vintern

Texter ur Sörmland i minnet

VÄLKOMNA !

Delblancsällskapets lokala arbetsgrupp

FACEBOOK

 Hej alla medlemmar,
Jag vill påminna er om att sällskapet har en egen sida på Facebook. 
Sök på Delblancsällskapet. 
Där finns bilder och intressanta texter som ni kan ta del av vid sidan av vår egen hemsida
Vänliga hälsningar
Per Ola Jansson
PS. Jesper Ersgård sköter om vår Facebook-sida. Vill ni publicera något går det bra att maila Jesper så hjälper han till.

Recension av premiären på Hedebyborna

Den 3 juni var det premiär på Hedebyborna i Husqvarna Folkets Park i Vulkanteaterns regi. Teatern är en sommarteater som värms upp av besökarna själva genom sin blotta närvaro.

Folkparken är en "riktig" folkpark med dansrotunda, en öppen stor scen, sommarteater och ett vinterbonat danspalats, "Parketten". Parken drivs fortfarande av en förening med kommunalt stöd.

225 personer hade köpt biljett till premiären. Manuset utgick från det som användes i föreställningarna i Trosa härom året. Vissa justeringar hade gjorts. ...   Läs vidare

Meddelanden om nyheter under Aktuellt

Hej alla medlemmar

Från och med nu så kommer alla medlemmar att få ett mail varje gång ny information läggs ut under Aktuellt. Därför är det viktigt att du som medlem meddelar aktuell eller ändrad e-mailadress till vår kassör på pettersson-ove@bredband.net.

Vänliga hälsningar

Per-Ola Jansson
Ordförande

Medlemsbrev nr 1 februari 2014

Medlemsbrev

Persiska mattor

När Sven förberedde sig för sin resa till Iran, som resulterade i ”Zahak, persiska brev” 1971, orienterades han om landet och dess språk med hjälp av Bo Utas, professor i iranistik och Delblancsällskapets förre ordförande, och Hassan Azrang. Hassan bor fortfarande kvar i Uppsala och bedriver bl. a handel med persiska mattor tillsammans med sin son.

Svens intresse och fascination för persiska mattor framskymtar på många ställen i hans böcker. I ”Zahak” finns ett helt kapitel, ”En exkurs om mattan”, och i ”Nattresa” när Axel möter skoputsaren Karim -Dad i New York. Karim-Dad visar sig ha varit mästare i mattknytningens konst och som på 14 sidor i romanen undervisar Axel om den persiska mattans egenart och konstnärliga värde....   Läs vidare