Reinhold Ljunggren, 1980, Bonniers porträttsamling
Delblancsällskapet